06.03.15Skulden till vår infrastruktur (Vasabladet)

Skulden till vår infrastruktur

Österbottens livsnerv, riksåttan, är ställvis i bedrövligt skick. Malaxvägen i Malax, Strandvägen mellan Molpe och Korsnäs och Östra Linjen i Närpes är tre andra exempel på vägar och vägsträckor som är i minst lika dåligt skick. Listan kan göras betydligt längre.

Minskat underhåll av vägarna de senaste åren har tagit ut sitt, likaså de milda vintrarna. Det enda som erbjuds är lappningar. Det räcker inte.

Förutom att statsskulden blir allt större har vi en alltjämt växande skuld gentemot vår infrastruktur, däribland vägar och järnvägar. Vägarnas skick är de facto en tickande bomb.

Välskötta vägar har en stor betydelse för livet på landsbygden och för tryggheten längs vägarna, samt även en nationalekonomisk betydelse vilket är speciellt viktigt i vårt exportberoende Österbotten.

Skulden till infrastrukturen kan finansieras på flera olika sätt, bland annat med vägtullar i tätorter. Ett tänkvärt alternativ är också det som intresseorganisationen Infra föreslår, nämligen att öronmärka en cent från varje betald bränsleliter i tio års tid för infrabyggen.

Mikko Ollikainen
Riksdagskandidat, Sfp
Malax