Neljä viimeistä vuotta ovat olleet Pohjanmaalle raskaita. Tästä esimerkkejä ovat taistelut Vaasan keskussairaalasta, kasitien ja ruotsin kielen asemasta, mutta myös viranomaisten toiminta Pohjanmaan maaseutua koskevissa tärkeissä kysymyksissä. Suomella ei ole varaa unohtaa Pohjanmaata, joka on maan onnellisin maakunta. Kuten tiedämme elämme täällä pidempään ja työllisyystilanteemme on hyvä – monella alalla on jopa suuri työllisyysvaje. Lisäksi alueen vientiteollisuus on vahvaa, mikä luo hyvinvointia maallemme.  

Meidän tulee luoda vahvempi usko tulevaisuuteen. Tämä edellyttää muun muassa sitä, että uskalletaan perustaa perhe stressaavan arjen keskellä. Tässä tarvitaan myös asennemuutosta. Koulutus ja tutkimus ovat edellytys vauraammalle ja kilpailukykyisemmälle Suomelle. Laadukas ja tasa-arvoinen koulutus antaa meille mahdollisuuden selviytyä kansainvälisessä kilpailussa. On aika korjata virheet, joita on tehty koulutuksen rahoituksessa, ennen kuin se on liian myöhäistä.


Uudistusinnostuksessa meidän täytyy hillitä itseämme ja saada aikaan luotettavaa päätöksentekoa. Se luo turvallisuuden tunnetta ja hyvinvointia kansan parissa. Esimerkkejä minulle tärkeistä kysymyksistä