Pressmeddelande 15.04.2021

Historisk dag då Finland får sin första nationella trafiksystemplan

Statsrådet överlät idag den 12-åriga trafikplanen till riksdagen. Den riksomfattande trafikplanen är den första av sitt slag och sträcker sig till år 2032. Syftet med planen är att öka långsiktigheten i beslutsfattandet kring trafiksatsningar och i den finns linjedragningar som bland annat berör underhåll och investering av olika former av infrastruktur. Trafikplanen är utarbetad av en parlamentarisk arbetsgrupp som tillsattes av statsrådet 2019.

– Den riksomfattande trafikplanen är ett efterlängtat styrdokument som gynnar alla parter som har en roll i helheten. Den innehåller många viktiga skrivningar om bland annat fungerande skärgårdstrafik och satsningar på det lägre vägnätet. I beredningen av planen betonade SFP även hamnarnas och de regionala flygfältens betydelse för möjlighet till utveckling och export, säger riksdagsledamot Mikko Ollikainen, SFP:s representant i den parlamentariska styrgruppen.

I trafikplanen framgår även centrala principer för nivåhöjningar av finansiering, och bland annat reparationsskulden förväntas minska över tid. I början av varje regeringsperiod kommer trafiksystemplanen att samordnas med planen för de offentliga finanserna.

– Trafikplanen innebär ökade möjligheter för EU-finansiering och fungerar som ett värdefullt utgångsläge för beslutsfattare.  Samtidigt ger den även en framtidstro till aktörer på fältet och stöder planeringen av en långsiktig verksamhet, konstaterar Ollikainen.