Välkommen till min hemsida!

Det senaste året har till följd av coronakrisen varit tung för oss alla. Till de speciellt utsatta hör förutom de äldre och ensamma även barn och unga, för vilka ett år är en lång tid utan hobbyn, vänner eller närundervisning. Samtidigt hör kultur-, idrotts-, och evenemangsbranschen till de mest utsatta branscherna, eller för att uttrycka det lokalt - di ha vuri pch ji i båga. 

Som medlem i riksdagens kulturutskott är ovanstående frågor viktiga för mig, såväl på nationellt som lokalt plan.

På kommunal nivå är det viktigt för mig att arbeta för den bästa skolan - en kvalitativ, jämlik och tidsenlig utbildning, som är nyckeln till vår konkurrenskraft och individens goda framtid. Det gäller hela utbildningsstigen, från småbarnspedagogiken till utbildning för vuxna. Även företagande och livskraft får en allt viktigare roll i framtidens kommun, och här behöver kommunen vara aktivare för att skapa sysselsätning. Det utgör i sin tur grunden till kvalitativ service. 

Idrott, motion och kultur utgör en helhet som är viktig för kommuninvånarnas välmående. Det är frågor jag arbetar för såväl nationellt som lokalt.