Om Mikko

Mitt namn är Mikko Ollikainen. Jag är en 43-årig småbarnsfar från Malax där jag bor med min sambo och mina två barn som är 5 och 7 år. Sedan 2019 har jag fungerat som riksdagsledamot för SFP och sedan 2021 som kommunfullmäktigeordförande i Malax. I mars 2022 utnämndes jag till ordförande för Österbottens välfärdsområdesfullmäktige.

År 1997 blev jag student från Gymnasiet i Petalax och sedan studerade jag vidare vid Åbo Akademi i Vasa. Där studerade jag till klasslärare och har bland annat jobbat som detta i Övermalax skola. Dessutom är jag journalist och har arbetat som redaktör på både Vasabladet och Svenska Yle. Medan jag har finskan med mig hemifrån är mitt modersmål svenska. Jag talar även engelska och tyska. 

Mitt samhällsintresse och engagemang att förbättra vår omgivning har funnits med mig så länge jag kan minnas. I samhälleliga uppdrag har jag jobbat mer kontinuerligt sedan 2009 då jag började arbeta som specialmedarbetare åt minister Stefan Wallin. Efter det har jag arbetat som regiondirektör på SFP, vikarierande kommundirektör i Malax samt Sote-utredare i Österbotten. Uppdragen har gett mig en stor insikt i förvaltning på nationell och österbottnisk nivå.

Jag har under årens lopp haft flera förtroendeuppdrag, bland annat som fullmäktigeordförande i Malax kommun under åren 2009-2012. Idag fungerar jag bland annat som ordförande för Finlands Svenska Idrott.

Då jag inte arbetar eller sysslar med mina förtroendeuppdrag tycker jag om att motionera, gärna med barnen. Mina favoritsporter inkluderar hockey, skidåkning och curling. Jag är också delägare i två travhästar vilket ger mig avkoppling och spänning i livet.