Välkommen till min hemsida!

De fyra senaste åren har varit tunga för oss i Österbotten. Myndigheternas agerande i viktiga frågor för oss, bland annat kamperna om Vasa Centralsjukhus, riksåttans och svenska språkets status är exempel på detta. Trots allt är Österbotten fortfarande det lyckligaste landskapet i Finland. Vi österbottningar lever längre än genomsnittet och vår sysselsättning är god - vi har till och med arbetskraftsbrist inom flera branscher! Dessutom ger Österbottens starka exportindustri friska pengar till hela landet. Finland har helt enkelt inte råd att åsidolägga oss - jag är beredd att axla ansvaret och föra vår talan på det nationella planet, för Österbottens och hela Finlands skull! 

Jag arbetar för en starkare tro på framtiden. Detta innebär bland annat att vi ska våga bilda familj i en stressig arbetsvardag och att utbildningen, som är en viktig nyckel för ett konkurrenskraftigare Finland, säkras. För att försäkra allt detta krävs attitydförändringar på det nationella planet. Det är dags att korrigera misstagen som gjorts kring finansieringen av utbildningen och kvaltitativ dagvård innan det är för sent! 

Jag ska arbeta för att vi i reformivern ska sansa oss för att skapa tryggt beslutsfattande. Ett tryggt beslutsfattande, som alla känner sig delaktiga och förstådda i, skapar stabilitiet och välmående hos befolkningen. 

Läs gärna mer om mina åsikter i olika frågor under Mikkos A-Ö eller Från Mikkos Penna. Ifall du har direkta frågor, kolla gärna kampanjkalendern så vet du var du kan träffa mig - eller ta kontakt med mig direkt!