Ja, jag erkänner. Jag kunde inte i min vildaste fantasi tänka mig, för ungefär 11 månader sen då jag steg upp för riksdagshusets trappor i egenskap av nybliven riksdagsledamot, att vi skulle konstatera att vi har undantagsförhållande i vårt land i mars 2020 och att vi för första gången under fredstid tar ibruk beredskapslagen.

Vi är där nu på grund av den osynliga faran - Coronavirus - vars framfart i världen har varit enorm.

Den senaste veckan har på allt sätt varit exceptionell. Många nyper sig i ärmen och funderar ”vad är det som riktigt händer?”.

Ingen kan ha undgått från att Finland nu gått in för kraftiga åtgärder för att stävja virusets framfart - allt för att rädda människoliv och se till så att vårt sjukvårdssystem klarar av att ta hand om de som fått smittan. Vi har sett och hört exempel från Italien där sjukvårdssystemet inte klarat av att tackla den massiva spridningen av viruset, vilket även lett till att över 3000 omkommit. Vi gör vårt yttersta för att inte uppleva samma här hos oss.

Virusets framfart har varit snabb under den senaste veckan i vårt land, speciellt i Nyland och huvudstadsregionen men antalet drabbade har även nått vårt landskap. Med stor sannolikhet ökar också fallen i vårt landskap.

De statliga åtgärderna för att stävja antalet som smittas är massiva, det här har ni kunnat ta del av under veckan. Dessa är i kraft till 13 april. Vi ska alla tillsammans jobba för att de kan hållas vid det datumet.

De massiva åtgärderna berör oss alla. Vi alla har tvingats tänka om hur vi ska få vår vardag att fungera, även i min familj då de gäller barnskötseln och kontakt med mor- och farföräldrar.

Redan förra veckan kom många kontakter från oroliga företagare. De hade fått avbokningar samt avbeställningar och närmar sig akut kassakris. Det fanns och finns en rädsla om att bolagen inte ska klara sig från konkurs.

Regeringen och riksdag tar företagarnas och arbetstagarnas situation verkligen på allvar och igår gav regeringen massiva förslag för att göra sitt yttersta för att rädda företagen och arbetsplatser. Det handlar om åtgärder vars värde är totalt 15 miljarder euro, inräknat även åtgärder som gavs i måndags.

Regeringens åtgärder och förslag till riksdagen är det enda rätta i nuläget. Situationen lever och det är viktigt att se om och förmodligen då tilläggsåtgärder krävs. Kommunernas utmanande ekonomiska situation kommer att granskas inom de kommande veckorna.

I vårt samhälle har vi basfunktionerna i skick. Hit hör el, vatten, bränsle, mat och goda kommunikationer.

Vi kommer att klara detta och den dagen kommer då dammet lägger sig. Förutom att få ekonomin i balans, vilket kommer att bli mycket utmanande, måste vi lägga grundlig tid för reflektion av åtgärderna och hur samhällsfunktionerna fungerar. Hit hör även hur distansundervisningen och distansarbetet fungerar och om vi kunde använda oss av detta i framtiden.

Vi är i kris på grund av en pandemi. I värsta fall kan den hålla på länge. Det ser vi med andra pandemier, som härjat i historien.  Därför är det viktigt att vi snabbt utarbetar ett vaccin för att stoppa virusets framfart.

Vi har nu fått ett bevis i nutid på vad en pandemi kan ställa till med då det gäller människors hälsa och ekonomi, såväl lokalt som globalt. Vi i Finland, och framförallt Österbotten, lever på export.