Pressmeddelande 9.9.2022

Frida Sigfrids ny assistent för riksdagsledamot Mikko Ollikainen

Frida Sigfrids, 26 år, är riksdagsledamot Mikko Ollikainens nya riksdagsassistent. Sigfrids är hemma från Borgå. Hon har tidigare fungerat som förbundsordförande för Svenska folkpartiets ungdomsförbund Svensk Ungdom. Sigfrids är även medlem i stadsstyrelsen i Borgå och fullmäktigeledamot i Östra Nylands välfärdsområde.

­­– Jag ser fram emot att fördjupa mig i riksdagsarbetet genom att på nära håll följa med lagstiftningsarbetet från en ny vinkel. Med ett riksdagsval bakom hörnet är den kommande hösten och våren speciellt intressant och det ska bli givande att få vara en del av riksdagsarbetet, säger Sigfrids.

Även riksdagsledamot Ollikainen gläds över att Sigfrids börjat som hans nya assistent.

– Jag är väldigt glad över att Frida valde att bli min riksdagsassistent. Hon är väl insatt i politiska frågor på alla nivåer, har en bred erfarenhet och ett brett kontaktnät som kommer att vara till stor nytta i mitt jobb som riksdagsledamot, säger Ollikainen.

Sigfrids har inlett sitt arbete den 5. september.