Kolumn ÖT 6.5.2022

Viktiga och symboliska dagar 

Imorgon söndag sin infaller morsdagen. Det är dagen då vi firar våra mödrar, som i många avseenden är tryggheten för barnen, på ett högaktningsfullt och fint sätt. Just nu har de ukrainska mödrarna en särskild plats i våra hjärtan. I deras svåra situation måste de ändå bevara hoppet och tron på framtiden – för sina barns och familjers skull. Det är viktigt nu att vi fortsätter stöda dem på bästa sätt, även i sommar då inte skolan och dess schema formar dagen.

Idag firar vi sin tur de ofrivilligt barnlösas dag. Många i vårt samhälle kan inte av olika orsaker, även om man vill, bli föräldrar. Speciellt helger som denna väcks starka känslor till liv hos de ofrivilligt barnlösa - sorg, saknad och känsla av utanförskap. Jag tycker det är mycket fint att vi har en dag för dem och att detta lyfts upp mera i samhällsdiskussionen. Det är även fint att det finns olika samtalsgrupper, där de kan diskutera tillsammans med personer som tvingats gå samma öde till mötes.

På måndagen, den 9 maj, firas Europadagen. Det är en dag för fred och frihet. Samtidigt firas det som i Ryssland kallas segerdagen, över Tyskland år 1945. Det som i Europa har kommit att symbolisera fred och sammanhållning har i Ryssland blivit en dag för rysk seger och revanschism.

Då Frankrikes utrikesminister Robert Schuman den 9 maj år 1945 föreslog ett nytt politiskt samarbete som skulle göra krig mellan de europeiska nationerna omöjliga var det litet han visste. Idag har vi krig vid vår tröskel, krig i Europa.

Med tanke på den ryska invasionen av Ukraina infaller Europadagen under en tidpunkt då de värderingar den står för lyfts fram i ett ännu viktigare ljus. Försoning och gemenskap, att fredligt samverka över gränser och mellan folk. I år kan vi under Europadagen reflektera det faktum att Europa och EU blivit en sammanhållande faktor, i en värld som samtidigt i många avseenden står i brand.

Det europeiska samarbetet har bidragit till frihet – inte minst på individnivå. Att resa och röra sig är en del av det europeiska samarbetet som försvarar den enskilda individens frihet. Frågor som vi speciellt i de nordiska länderna värnar om är upprätthållandet av starka europeiska rättsstater, och i Finland är medborgarnas attityd mot EU i regel god.

Efter förra årets utdragna diskussioner om återhämtningspaket har stödet återigen gått uppåt, efter rekordåret 2019 då finländarna förhöll sig mer positivt till EU än någonsin förut.

På tisdagen är det drömmarnas motionsdag, en nationell motionskampanj dag. Rörelse och fysisk aktivitet i alla olika former gör gott för hälsan, såväl fysiskt som psykiskt. Det är viktigt alltid men speciellt i dessa utmanande tider vi lever i.