Kolumn Sydin 5.2.2022

Spänd och livlig vår väntar

Det har gått knappt två veckor sen välfärdsområdesvalet. Österbottningarna var bäst i klassen då det gäller röstningsaktivitet. Det noterades nationellt i riksdagen och i media, även att SFP fick enkel majoritet i nya välfärdsfullmäktige i Österbotten. Valresultatet innebär ett stort ansvar och det ska förvaltas enligt det.

 

Platsfördelningen är igång, ett grannlaga arbete att få alla pusselbitar på plats. Det är mycket bra att många har visat intresse. Välfärdsområdet och dess verksamhet berör oss alla - åtminstone nån gång under livets olika skeden - och starten är speciellt viktigt.

 

Samtidigt har det hänt så mycket på sistone såväl nationellt som internationellt så historiens första välfärdsområdesval och dess resultat har fallit delvis i skymundan.

 

Riksdagsperiodens sista riksmöte öppnades officiellt i onsdags i högtidliga former av president Sauli Niinistö. I sitt tal berörde han den vardag vi lever i just nu, med till exempel pandemiläget, utrikes- och säkerhetspolitiken som teman. Rysslands brev till oss och det som sker vid gränsen i Ukraina måste tas på allvar – situationen är i många avseenden spänd. Också Natodiskussionen har aktualiserats igen.

 

Det som sker vid Ukrainas gräns återspeglar sig även till andra sektorer. Det här gäller till exempel priset på energi som ökat kraftigt. Bland annat är rysk gas otroligt viktigt för Europas starka nation Tyskland. Sanktioner skulle så väldigt hårt.

 

Inflationen har vuxit kraftigt på senare tid och nu är det speciellt landsbygden som drabbas, till exempel genom höjda bränslepriser. Sverige och flera andra länder har utarbetat lösningar hur de som drabbas ska kompenseras och jag är säker på att motsvarande diskussioner kommer att föras i Finland.

 

De olika restriktionerna har skapat stor diskussion men i onsdags meddelade regeringen att på vändagen, 14 februari, hävs sammankomstbegränsningarna vilket gör att vi kan gå på idrotts- och kulturevenemang igen. Restauranger och krogar får även ha upp längre. Sverige öppnas samhället upp mera fem dagar tidigare.

 

I mina ögon är detta ett bra beslut. Vaccinationstäckningen börjar bli bred och flera har redan insjuknat i viruset. Samtidigt verkar omikronvarianten inte ha lett till så många allvarliga sjukdomsfall vilket göra att belastningen på våra sjukhus minskar. Därmed inte sagt att pandemin är över men vi börjar bli vanare att leva tillsammans med coronan.

 

Förutom detta kommer det att bli en synnerligen livlig vår i riksdagen och för regeringen. De omtalade sysselsättningsfrågorna ska beslutas om i februari, stora klimatrelaterade frågor i mars och sen ramrian i april där flera tuffa ekonomiska beslut måste tas. Vi hålls igång – på flera plan.