Kan vaar båsot i hyöst

Hösten i riksdagen har kört i gång på allvar efter en på allt sätt annorlunda och händelserik politisk sommar. Det sägs att det politiska minnet är kort och nu känns det som om sommarens viktiga och synnerligen behövliga diskussion om rasism och likabehandling är bortglömd i den offentliga debatten. Fokus ligger i första hand på statens ekonomi och dess effekter samt arbetsmarknadsfrågor.

I veckan såg vi regeringsperiodens första interpellation som behandlar framtiden för social- och hälsovårdstjänsterna och finansieringen av välfärdsområdena. Interpellationen har lämnats in av Centern och Rörelse Nu. 

En intressant detalj, och samtidigt en markering på den politiska spelplanen, var att Socialdemokraterna, som var redo att delta i interpellationen, nekades möjligheten eftersom det enligt ordförande för Centerns riksdagsgrupp är frågan om en interpellation från högerpartierna.

Den nya regeringens första budget slogs fast förra veckan och läget är mycket utmanande. Underskott på 11,5 miljarder euro, det vill säga 11 500 miljoner euro. Statsskulden har ökat under de 15 senaste åren - vi har lånat till driften - och det återspeglar sig i rekordhöga räntekostnader - kring 3 miljarder euro. Inflationen med redigt stigande kostnader och mindre skatteintäkter har försnabbat ökningen av statsskulden.

Även det nuvarande säkerhetspolitiska läget medför tilläggskostnader. Speciellt i svåra tider krävs också framtidssatsningar, både på individnivå och på företag, för att kunna skapa tillväxt så att det ger medel att bevara det nordiska välfärdssamhället. Där satsar den här regeringen bland annat på baskunskaper, forskning och utveckling.

Den ekonomiska situationen, men personaltillgången, i välfärdsområden är mycket utmanande. Det har vi även märkt i Österbotten, där vi i jämförelse med andra regioner satsat proportionellt mera på till exempel omsorgen - något som vi hittills haft råd med och velat satsa på.

Sett ur ett politiskt perspektiv är det intressant att Centern just nu väljer att lämna in en interpellation om finansieringen av välfärdsområdena eftersom den nuvarande situationen i välfärdsområdena är ett resultat av de beslut som den av Sanna Marin ledda regeringen gjorde. Ja, SFP var med i den konstellationen också men lyckades där förbättra finansieringskriterierna så att effekten för Österbotten var 9 miljoner euro bättre per år mot basförslaget.

I korridordiskussionerna har det hörts att det är första gången som oppositionen gör en interpellation till sig själv. Som konstaterats är situationen i välfärdsområden mycket utmanande ur det perspektivet är det förståeligt att interpellationen gjorts.

Till politikens natur hör framtidstro och att det görs satsningar som spänner över årtionden framöver.  Kampen mellan regionerna finns kvar men allt oftare finns konkurrenterna om framtidsinvesteringar inte bara i Europa utan på andra kontinenter. Österbotten, och alla stora investeringsprojekt som är på gång här, har väckt ett stigande intresse bland beslutsfattare från övriga delar av landet. Satsningarna som skapar tillväxt vilket gynnar hela landet men så ska det också märkas då det gäller utvecklande av vår infrastruktur.