Kolumn Sydin 30.4

Genuin österbottnisk framtidstro

E va no mytchi finsk jär. Citatet är säkert bekant från olika sammanhang men denna gång hörde jag en driftig österbottnisk ungdom säga det då hon, tillsammans med sina kompisar, visade upp sina fina produkter på Ung Företagsamhets Våga vara företagare-finaldagar i köpcentret Tripla i Böle i veckan.

 

Resultaten var otroligt fina för Österbottens del. Årets företag kom från Jakobstads gymnasium, bästa produkteten, en ekologisk disktvål, hade elever från Högstadiet i Petalax tagit fram. Även andra fina pris blev det för våra österbottniska unga, bland annat från Kristinestad. Grattis till framgången men framför allt att ni alla tagit fram fina produkter.

 

Vi österbottningar har all orsak att vara stolta. Företagandet ligger i blodet på oss. De ungas agerade i Helsingfors fick det bekräftat. De unga har vågat tänka nytt och kreativt, kunskaper som de garanterat kommer att ha nytta av i framtiden.

 

Med företagsamheten kommer förutom den praktiska kunskapen att uppfinna och göra produkten, även viktiga medborgar- och arbetslivsfärdigheter som stöder de unga att identifiera sig och utveckla sina kompetenser. Och så finskan, den är bra att kunna om man vill sälja. Företagsfostran konkretiserar det som man lär sig i skolan men bevisar också att vi ständigt behöver lära oss nytt.

 

Det är på många vis värdefullt att skolor erbjuder möjlighet till ungdomar att delta i evenemang och tävlingar som dessa. Speciellt i rådande tider då allt varit på distans är den sociala kontakten med jämnåriga viktigt men också som ett bevis på att livet går vidare och det är viktigt att ha framtidstro de oroliga tiderna till trots.

 

Framtidstro hade även Ukrainas president Zelensky när han den 8 april höll ett tal för Finlands riksdag. Samma vecka som han talade för riksdagen riktades en cyberattack mot flera finska ministerier. I detta läge och den kommande tiden antas hybridpåverkan och cyberattacker öka. Vi kan alla förbereda oss för detta.

 

Till denna helhet hör också medieläskunnighet, att kunna avgöra vad som är pålitligt och vad som inte är pålitlig information. Barn och unga har i många avseenden bra medieläskunnighetsförmåga idag, men dess andel bör öka i skolan. Det krävs nya och bredare färdigheter att bemästra de utmaningar som framtiden för med sig.

 

I sitt tal efterlyste Zelensky även Finlands delaktighet i återuppbyggandet av Ukrainas skolsystem, och betonade överlag betydelsen av skola och utbildning. Finland har redan en tid varit delaktig i utbildningsprojekt och bland annat varit med och utvecklat yrkesutbildningen i landet.

 

Samtidigt vill jag önska alla en trevlig valborg.