Kolumn Vasabladet 02.04.2021

Det svänger  och det snabbt

I likhet med många andra har jag alltid trivts i arbeten där den ena dagen inte är den andra lik. Det här yrket är i allra högsta grad ett sådant. Svängningarna är snabba, i vissa fall kan det ändra från timme till timme. Ibland får man höra att politik är tråkigt, men jag kan intyga att det finns ibland stunder då det är utmanande att hänga med i alla rörelser även om man i princip sitter mitt i beslutens centrum. Men samtidigt befinner vi oss mitt i en helt ny situation med allt vad coronan innebär.

Påskveckan, som brukar vara en mellanvecka i riksdagen med tid för att röra sig på fältet, byttes i år ut mot arbete i utskotten med temat begränsningarna i rörelsefriheten. Inprickade möten inhiberades i sista stund efter att grundlagsutskottet gav sitt utlåtande om propositionen och regeringen drog tillbaka sitt förslag. Förutom beslutet om rörelsefriheten sände regeringen ut ett förslag om fortsatt vaccineringsordning på utlåtanderunda.  Det har engagerat många. Slutgiltigt beslut inväntas av regeringen 13 april.

Ett av de ämnen som berört många familjers vardag under året är distansundervisningen. Vi klarade generellt av övergången till distansundervisningen mycket bra, vilket även framgår i internationella jämförelser. Samtidigt kommer rapporter om att det råder en ökad skillnad mellan skolor i hanteringen av digitala verktyg. Bland annat är den tekniska utrustning väldigt varierande i olika kommuner.

Då jämlikhet genom åren varit en hörnsten i den finska utbildningen, är det av största vikt att detta problem granskas och beaktas - det är inte bra att vi nu får en allt större digital klyfta inom utbildningsfältet.

En långkörare - avfallslagen, ett ämne som väckt mycket engagemang i Österbotten, kom till riksdagen förra veckan. Det ursprungliga förslaget, som var på utlåtanderunda i somras, väckte stor oro för att de små  lokala avfallstransportörerna skulle lida om en kommunal upphandling skulle genomföras . Men nu kan fastighetsägarna själva välja transportör gällande blandavfall. Den slutliga versionen kan ses som en arbetsseger för de lokala företagarnas ögon. 

Modellen överensstämmer också långt med den breda syn som funnits i Vasaregionen och därmed är det glädjande att förslaget korrigerades.

Nationellt talas det ofta om att allt inte gått som på Strömsö. Det kan man säga om taxilagen som förnyades senaste regeringsperiod. Eller som en kollega konstaterade, tänk att en lagändring förstörde en hel bransch. En korrigering var nödvändig, det var viktigt för branschens trovärdighet.

Många av taxilagens utmaningar har uppdagats i de större städerna men också tillgången på taxitjänster har varit ett problem på glesbygden. Till dessa områden är målet att kunna utarbeta ett slags joursystem igen, vilket tillämpades innan. I den förnyade lagen vill man även ingripa den svarta ekonomin och utveckla förarutbildningen genom att bland annat framhäva betydelsen av förarnas lokalkännedom men också att kunna bevisa språkkunskaper.

FPA-resorna, som berör många, behandlades inte nu. Kommunikationsutskottet konstaterade ändå att Social- och hälsovårdsministeriet borde omgående ta tag i de utmaningar som finns kring dem.

En avkopplande påskhelg kommer lägligt för många, njut av den!