Insändare

 

Ja till kostnadsfri psykoterapiutbildning

 

Psykisk ohälsa har ökat på ett oroväckande sätt under de senaste decennierna och är idag orsaken till över hälften av sjukpensioneringarna i vårt land. Att vi under det gångna året levt mitt i en pandemi och i undantagstillstånd har ytterligare förvärrat situationen.

 

I många fall är speciellt barn och unga extra utsatta, och behovet av såväl barnskyddstjänster som psykiatrisk specialvård har ökat. Vi ser allt tydligare att utbudet på hjälp inte möter samhällets växande behov, och det gäller alla åldersgrupper. Ensamheten är en orsak.

 

Medborgarinitiativet om kostnadsfri psykoterapiutbildning har nu fått 50 000 namnunderskrifter och kommer snart till riksdagen. Mycket bra. Psykoterapiutbildningen är för tillfället den enda utbildningen inom hälsovård i Finland som kostar, vilket innebär att den studerande betalar mellan 20 000 och 60 000 euro för utbildningen. 

 

Även om psykoterapiutbildningen fungerar som en påbyggnadsutbildning för yrkesutbildade inom hälsovården är det viktigt att universiteten i fortsättningen kan anordna utbildningen genom offentliga medel och därmed vara kostnadsfri för den studerande. Den största orsaken till bristen på psykoterapeuter i vårt land är de facto utbildningens pris.

 

Psykoterapi är en vårdmetod som används vid vård av lätt eller medelsvår grad av psykisk ohälsa och innebär ofta det första steget till hjälp. Att från första stund med låg tröskel få hjälp är oerhört viktigt. Statistiken visar att endast 10% av dem som sjukpensionerat sig för psykisk ohälsa upplever att de fått tillräcklig hjälp med vård eller psykoterapi.

 

I Valviras register finns det för tillfället kring 8000 psykoterapeuter av vilka var fjärde är i pensionsåldern. I tillgången på psykoterapeuter finns en stor geografisk variation, och speciellt stor brist råder det på de svenskspråkiga psykoterapeuterna. För att trygga det nuvarande behovet beräknas det behövas upp till 400 nya psykoterapeuter per år.

 

En investering i vård för psykisk ohälsa är en investering i förhindrandet av marginalisering och individers bortfall från såväl studie- som arbetsliv. Utbildning måste vara möjlig att ordna enligt samhällets och arbetsmarknadens förändrade behov.

 

Genom att göra psykoterapiutbildningen kostnadsfri tar vi ett steg i rätt riktning i kampen mot psykisk ohälsa.

 

Mikko Ollikainen

Riksdagsledamot, SFP

Medlem av kulturutskottet

 

Veronica Rehn-Kivi

Riksdagsledamot, SFP

Medlem av social- och hälsovårdsutskottet