Insändare i VBL, ÖT OCH Sydin 23.04.2021

Hårt drabbade branscher mot ljusare tider

Kultur-, idrotts- och evenemangsbranscherna hör till de allra mest utsatta branscherna till följd av coronapandemin, eller för att uttrycka det lokalt – di ha vuri och ji i båga. Branscherna innefattar en uppsjö av olika slags aktörer och bland annat av den orsaken har det ur statligt perspektiv varit utmanade att stödja branscherna utgående från de finansieringsnycklar som funnits.

Att kultur- och evenemangsbranscherna nu fått sina takorganisationer har bidragit till att kulturens betydelse fått en betydligt bredare förankring i samhället. Tyvärr skedde detta genom den hårda vägen -och ja, det har tagit för länge.

Men så kom beslutet om det efterlängtade stödpaketet för dessa hårt drabbade branscher. Av paketet på totalt 230 miljoner tillägnas 127 miljoner till kultur och konst, idrott 18,5 miljoner och 85 miljoner euro till en så kallad evenemangsgaranti.

Speciellt frilansarna inom kulturbranschen är de som drabbats allra hårdast och de kan nu söka stöd via Taike. Viktigt här att sökkriterierna är smidiga. Stöd finns också för bland annat sommarteatrar.

I paketet finns även stöd till föreningshus. Stödet, som delas med aktörer inom kulturarvsbranschen, är totalt 3,5 miljoner euro.  Stöden till föreningarna är något vi jobbat aktivt för eftersom vi vet att ungdomslokalerna är otroligt viktiga samlingspunkter i byarna, speciellt i Österbotten. Förutom att de har egen verksamhet, och i många avseenden är inkörsporten till mera professionellt kulturutövande, sysselsätter föreningarna kulturutövare genom att ordna tillställningar.

På grund av restriktionerna har verksamheten uteblivit vilket i sin tur medfört uteblivna intäkter. Löpande kostnaderna såsom uppvärmning kvarstår och i många föreningar har kassorna börjat sina. Av den orsaken värmer stödet som vi hoppas flera ska kunna ta del av och på det sättet även mentalt stöda eldsjälarna i föreningarna att orka vidare.

Vaccinationstakten väntas öka och statens exitplan som också publicerades i onsdags hjälper de utsatta branscherna nu att blicka framåt - gå mot ljusare tider. Lättnader sker stegvis så att bland annat utomhusevenemang ska kunna hållas om någon månad men även att hobbyverksamheter kan köra igång på mera allvar.

I framtidens kommuner kommer kulturens betydelse att öka och därför vore det viktigt att kommunerna i större utsträckning identifierar dess betydelse för kommunens livskraft.

Ekonomiska stöd och öppnande av samhället är viktigt men för att kulturlivet ska bli aktivt och levande igen krävs publik. Här kan vi alla bidra, för publik är det som kulturutövarna allra helst vill ha.