Insändare till bland annat Österbottens Tidning 18.1.2019

Förbjud export av pälsavelsdjur till Kina

Den för oss österbottningar otroligt viktiga pälsdjursnäringen har haft det tyngre de senaste åren. Svackor och uppgångar har hört branschen till men nu om någonsin behöver pälsdjursuppfödarna allt stöd de kan få. 


Pälsdjursuppfödarna har målmedvetet arbetat hårt i årtionden för att hålla genomgående hög kvalitet på skinnen och sett till att djuren har goda levnadsvillkor, vilket även den nya djurskyddslagen förutsätter. Om djuren mår bra är skinnkvaliteten bra. 

 

Trots kvalitetscertifikat på farmer, hög arbetsmoral och professionalitet tvingas pälsfarmarna leva under ständig press i och med att den lagliga näringen ifrågasätts, politiskt sett framförallt från De grönas håll.

 

Hållbar utveckling, värnande om naturen och klimatuppvärmningen är synnerligen aktuellt. Få branscher, om någon, kan visa så stor andel av cirkulär ekonomi som just pälsdjursnäringen.

 

Bland annat utnyttjas livsmedelsindustrins biprodukter, foderfisk och pälsdjurens kroppar vid foderproduktion. Från avföringen får man fosfor och kväve för återanvändning. Av djurfettet kan produceras biodiesel och av skinnen tillverkas långvariga kläder, som inte innehåller plast och förmultnar därmed. På taken till skugghusen finns stora ytor för producering av solenergi.

 

Pälsdjursnäringen, som ger massor med friska pengar till Finland i form av export, är en ytterst viktig näring för svenska Österbotten. Näringen har stundtals stått för uppemot 20 procent av kommunens skatteintäkter, gett mat på bordet åt 1000-tals familjer under årtionden och sysselsätter många företags inom andra branscher.

 

Det starka kunnandet har lett till kvalitativa avelsdjur. De är eftertraktade globalt, vilket lett till export av avelsdjur till bland annat Kina. Där är levnadsförhållandena för pälsdjuren avsevärt sämre. Denna export av avelsdjur försvagar pälsdjursnäringens konkurrenskraft som helhet. Lagstiftningen borde därför ändras så att den sätter stopp för exporten av pälsavelsdjur till icke kvalitetscertifiserade länder.

 

I nästa regeringsprogram måste det finnas en tydlig skrivning som stöder pälsdjursnäringens fortsättning. Också det faktum att pälsdjursnäringen är cirkulär ekonomi i ett nötskal stöder detta.

 

Utan pälsdjursuppfödningen skulle Österbotten, ja hela Finland vara betydligt fattigare.

 

Mikko Ollikainen
Riksdagskandidat, SFP