23.03.15Utrotningshotad yrkeskår (Vasabladet)

Utrotningshotad yrkeskår

Få yrkeskårer är så utsatta som yrkesfiskarna men de är ett envist släkte. Tänk vilken tur för oss som vill äta närproducerad mat! Förutom vädrets makter kämpar de ständigt mot en allt växande säl- och skarvstam samt allehanda restriktioner. Att bragderna, yrkesfiskarnas arbetsredskap, ständigt blir förstörda av sälarnas framfart kan jämföras med att till exempel många tjänstemäns datorer ständigt skulle vara funktionsodugliga.

Yrkesfiskarkåren blir allt mindre. Snart är den mera utrotningshotad än vad flera fågelarter med den beteckningen är. Vad vinner Finland på om vi tappar en yrkeskår, som betalar skatt och sysselsätter sig själva?

Vi måste jobba för deras verksamhetsförutsättningar. Det finns ljus i tunneln. Som det ser ut nu kommer det att införas personliga fiskerikvoter på lax och strömming för yrkesfiskarna. Det måste vi bevaka så det fullföljs.

Jag stöder skyddsjakt på skarv, större jaktkvoter på sälar och fri rörlighet i skärgården utan till exempel landstigningsförbud.

Yrkesfiskarna har i århundraden följt med naturen i skärgården och vet exakt hur den fungerar. Det skall vi inte stoppa, de om någon värnar om skärgårdens livskraft.

Vi kan alla värdesätta den utsatta yrkeskåren genom att äta närproducerad fisk från våra kustvatten. Vi kan bli bättre på det. Endast 7 procent av den fisk som vi äter kommer från finländska vatten.

Mikko Ollikainen

Riksdagskandidat, Sfp, Malax