Tillbaka i borgen

Efter en späckad vår och försommar med två lyckade val och regeringsförhandlingar är vi nu tillbaka i vardagen i granitborgen. Sommaruppehållet gav kraft och energi att ta i tu med höstens utmaningar.
Förutom att vi ska komma igång med utskottsarbetet, där en stor del av det konkreta arbetet i riksdagen görs, väntar bland annat jobb med budgeten för nästa år. Budgetarbetet är viktigt för oss riksdagsledamöter för att kunna lyfta upp enskilda projekt i den egna valkretsen som vore värda att satsa på. Konkurrensen här är naturligtvis hård.

Riksdagsledamöternas lokala närvaro är synnerligen viktigt för att höra vad som är på gång i regionen. Som ett led i mitt arbete har jag bestämt mig för att med jämna mellanrum besöka varje kommun och stad längs kusten för att höra vad som är viktigt för dem.

Under de senaste veckorna har Kristinestad och Närpes varit på tur och där har jag träffat ledande tjänstemän och beslutsfattare. I Kristinestad, där jag bland annat deltog på Folkhälsans lunch, fokuserades mycket på skarven och frågor som berör pensionärer. Skarven är som vi vet ett stort problem lokalt, men även riksdagsledamöter från bland annat Raumo och Björneborg känner mycket väl till skarvens framfart. Det ger bland annat oss i SFP mera muskler att arbeta vidare för att bekämpa skarvstammen.

I Kristinestad gjordes även besök till högstadiet där jag fick ta del av Ung företagsamhetverksamheten, vilket numera tillämpas - om en lite modifierat - i gymnasiet. I högstadiet och gymnasiet görs ett enormt fint arbete och ett ypperligt exempel på sådant som jag som riksdagsledamot kan ta upp i kulturutskottet som handhar utbildningsfrågor.

I Närpes innehöll programmet ett besök på Mosebacke skola där det finns enorm kunskap i integration av personer som kommer från andra länder och pratar andra språk. I förskolan var den stora majoriteten barn från andra länder vilket är mycket ovanligt i Finland. Denna kunskap och erfarenhet måste berättas vidare för att skapa en större förståelse för en annorlunda vardag i dagens skolvärld. Jag är säker på att om tio år har vi betydligt fler skolor som kommer att likna den som Mosebacke skola är idag. Därför är det bra att redan berätta om sådant som fungerar och kanske inte fungerar nationellt.

Förutom detta blev det besök på Närpes vårdcenter, där det pågår en stor förändring, och diskussion om vägprojekt. Det senare var mycket matnyttig information med tanke på att jag kommer att sitta i den parlamentariska styrgruppen för nationella trafikplanen som dryftar dessa frågor