Pressmeddelande 11.2.2022

Ollikainen: Studerande vinnare i regeringens sysselsättningspaket

Regeringen har idag kommit överens om nya sysselsättningsåtgärder för att stärka den offentliga ekonomin med 110 miljoner euro. Regeringens mål är att skapa cirka 80 000 nya jobb och höja sysselsättningsgraden till 75 procent. Riksdagsledamot Mikko Ollikainen (SFP) välkomnar de sammanlagt 13 åtgärderna som bland annat beaktar studerandes och frilansande kulturarbetares sysselsättning.

– Höjningen av inkomstgränserna för studiestöd är mer än välkommet och något som SFP jobbat för länge. För studerande är det viktigt att under studietiden få en fot in i arbetslivet, och på detta sätt bättre kunna kombinera teori och praktik. Det gläder mig att denna höjning nu äntligen görs permanent, säger Ollikainen.

Inkomstgränsen för studiestödet höjs från och med 2023 med 50 procent, vilket i praktiken innebär att en studerande får förtjäna ungefär 18.000 euro per år stället för 12.000 euro utan att studiestödet påverkas. Regeringen har tidigare beslutat om en temporär höjning för år 2022 med 25 procent.  Med sysselsättningsåtgärderna förbättras även frilansande kulturarbetares utkomstskydd, och en miljons tilläggsanslag riktas till studerandes hälsovårdstiftelse med syfte att bland annat stärka mentalvårdstjänsterna.

– Idag är psykisk ohälsa en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivningar, och det är viktigt att man även i tidigt skede får en bra start på arbetslivet. Att må bra i arbetet måste vara ett utgångsläge, menar Ollikainen.