Pressmeddelande 29.09.2021

SFP:s österbottniska riksdagsledamöter kräver konkreta åtgärder gällande skarven

 

SFP:s österbottniska riksdagsledamöter Mikko Ollikainen, Anders Norrback och Joakim Strand ifrågasätter starkt behandlingen av skarvfrågan och den utdragna processen gällande ersättningar för skarvskador. Enligt Ollikainen, Norrback och Strand är även behandlingstiderna gällande undantagslov för begränsning av skarvskador ohållbara. Frågan lyftes fram av riksdagsledamot Mikko Ollikainen under riksdagens budgetdiskussion med jord- och skogsbruksminister Leppä och miljöminister Mikkonen.

-Jag vill höra hur jord- och skogsbruksministeriet kommer att säkerställa att de berörda yrkesfiskarna får ersättning för de skador som orsakas av skarvarna. Yrkesfiskarna har lidit alldeles för länge av problemet, säger Ollikainen, som ställde frågan till de ansvariga ministrarna under onsdagens budgetdiskussion. 

Skarvfrågans hantering bekymrar även riksdagsledamot Norrback, som poängterar att hela processen med skarvrelaterade ärenden måste försnabbas så att behandlingstiderna i framtiden hålls på en rimlig nivå. 

– Man borde aktivt gå inför att hitta nya arbetssätt som försnabbar behandlingsförfarandet, säger Norrback. Det känns orimligt att den som söker undantagslov varje gång måste bevisa att skarven förorsakat skador på fiskebeståndet. Detta är ju redan vetenskapligt bevisat. 

Riksdagsledamot Strand konstaterar att myndigheternas sätt att hantera skarvfrågan är ett misslyckande som åtminstone hos oss i kusttrakterna tär på förtroendet för myndigheter överlag.

– Senast nu är det upp till bevis. Det krävs såväl konkreta och effektiva åtgärder för att förebygga skarvskador som statliga medel för att ersätta redan uppkomna skador. Förtroendet för myndighetsapparaten har naggats rejält i kanten, avslutar Strand.

De österbottniska riksdagsledamöterna kommer även i fortsättningen att arbeta för att konkreta åtgärder inom frågan uppnås.