Pressmeddelande 26.02.2021

Ollikainen: Långsiktiga satsningar på skola och småbarnspedagogik behövs

Finlands framgång bygger på att vi har en god och jämlik utbildning. I stället för nedskärningar behövs medvetna och långsiktiga satsningar på skola och småbarnspedagogik.

– Alla barn har rätt att delta i högklassig småbarnspedagogik. Den rätten ska inte vara beroende av hemort eller föräldrarnas arbets- och livssituation. Skolan måste även ges tillräckliga resurser. SFP arbetar på alla plan i alla kommuner för friska skolor med en skolmiljö där både inlärning och välmående betonas, säger riksdagsledamot Mikko Ollikainen som även sitter i riksdagens kulturutskott där utbildningsfrågorna behandlas.

Skolmiljön och skolvägen ska vara trygg för alla. En trygg tillvaro bygger på att alla elever får gå i en frisk skola utan mobbning och får undervisning av behöriga lärare. 

– Inget barn ska behöva känna rädsla över att gå till skolan. Alla barn och unga har rätt till en trygg skola där ingen mobbas. Vi måste fortsätta arbetet mot mobbning och öka riktade resurser för att motverka all form av mobbning, säger Ollikainen.

– Elevvårdens betydelse blir allt viktigare och vi vill garantera tillgänglighet till stöd i skolan i form av tillräckligt med skolpsykologer, kuratorer och tillräckliga resurser till elev- och studiehandledningen – naturligt på eget modersmål, fortsätter Ollikainen.

SFP är ett bildningsparti och ser därför det som viktigt att språkundervisningen inleds i ett tidigt skede.

– Vi vill att språkundervisningen påbörjas redan i förskolan. Språkinlärningen kan redan inledas i småbarnspedagogiken via lekar och sånger, säger Ollikainen