– Vi ska inte göra samma misstag som gjordes under 90-talets depression då många barn och unga blev lidande. Effekterna av detta märks ännu idag, i flera generationer. Regeringen visar nu genom denna tilläggsbudget att barn, unga och familjer inte ska lida på grund av coronakrisen med sitt välmåendepaket för främjande av Finlands framtid – barn och unga.

Det säger SFPs riksdagsledamot Mikko Ollikainen, själv småbarnsfar från Malax och partiets medlem i kulturutskottet som har hand om frågor som berör barn och unga. Nu görs totalt satsningar åt barn och unga på över 310 miljoner euro, vilket består av många olika delar.

Regeringens fjärde tilläggsbudget kanaliseras denna gång till kommunerna och kommuninvånarnas service. Hela tilläggsbudgeten är totalt 5,5 miljarder euro, vilket är historiskt stort. Av den summan utgår det kommunala paketet totalt 1,4 miljarder euro.

– Kommunerna hade det tufft redan innan coronakrisen och de har nu tagit en stor smäll på grund av den. Genom den här satsningen kan basservicen på ett bättre sätt tryggas och förhoppningsvis kan många kommuner tack vare detta avsluta sina samarbetsförhandlingar, säger Ollikainen.

I tilläggsbudgeten finns stora satsningar på infrastrukturen, totalt över 400 miljoner euro. Här finns satsningar på basvägnätet, kollektivtrafiken och enskilda projekt inom såväl väg- som rälstrafiken.

– I jämförelse med tidigare regeringar görs nu mycket stora satsningar på infrastrukturen. Behovet av nya projekt är ändå otroligt stort, samtidigt som vi vet att reparationsskulden på vägnätet är långt över 2.5 miljarder euro. De satsningar som regeringen nu görs hjälper en bit på vägen men det finns fler projekt som väntar på sin tur och vi kommer naturligtvis att lyfta fram dem då nya medel till infrastruktur beviljas.

Tilläggsbudgeten innehåller även många andra goda element. Hit hör bland annat att antalet studieplatser ökas i höst med ungefär 4800 vid universiteten och yrkeshögskolorna men också ett ökat utbud avgiftsfria kurser via öppna universiteten. I budgeten finns även stöd till bland annat företag och satsningar på biogas.

– Hög kunskapsnivå är Finlands starka konkurrenskraft då vi nu ska börja bygga upp samhället igen efter coronan. Vägen dit kommer inte till alla delar att vara lätt men i nuläget krävs stimulans för att hålla hjulen i rullning och bygga en ljusare framtid, säger Ollikainen.