Detta är en historisk kolumn. Det här är nämligen den första kolumnen som jag skriver i egenskap av nybliven riksdagsledamot. Även om det runnit en del vatten i våra åar sen riksdagsvalet 14 april så vill jag rikta ett stort och ödmjukt tack till alla som gett mig det förtroendet.

Jag ska enligt bästa förmåga syna alla beslut med ett österbottniskt filter på. För att vara regional intressebevakare är en av riksdagsledamotens viktigaste uppgifter.

Det har varit späckade och intressanta veckor efter riksdagsvalet. Inledningsvis var det mycket praktiska och formella saker som skulle göras för att komma igång med arbetet såsom skaffande av teknisk utrustning, gå på utbildningar, val av talmän och tillfälliga utskott för att nämna några saker.

För vår, SFPs del, har de sista veckorna fyllts av regeringsförhandlingar i Städerhuset tillsammans med SDP, Centern, De gröna och Vänsterförbundet. En del har frågat sig varför vi vill med i en regering med denna bas. Dessa frågor har inte kommit från Österbotten. Vi österbottningar vet efter förra regeringsperioden vad det innebär då SFP inte är i regeringen. Vi var landskapet som Sipiläs regering glömde.

De är massor med frågor som dryftas i regeringsförhandlingar. I många av de större frågorna är vi överens, det hade regeringssonderaren Antti Rinne försäkrat sig om innan förhandlingarna inleddes, men varje parti har ändå sina egna infallsvinklar.

Vi i SFP har målmedvetet jobbat för att de saker som är viktiga för oss och som vi talat om under riksdagsvalskampanjen ska synas i den politik som görs de kommande fyra åren i vårt land.

Men för att skapa en regering krävs ordentliga förhandlingar för att finna en gemensam linje som håller i fyra år. I vissa frågor kan de innebära kompromisser.  Förhandlingarna pågår som bekant ännu. Så småningom börjar förhandlingsresultatet vara klart. Innan vi går med i regeringen ska förhandlingsresultatet godkännas av partiets organ.

Imorgon söndag stundar ett nytt viktigt val  - EU-valet. Faktum är att en mycket stor del, långt över 50 procent, av de beslut som vi gör berörs av beslut på EU-nivå. Det handlar om många saker, till exempel jordbruks- och miljöfrågor, ekonomi och säkerhet.


I torsdags publicerade YLE en opinionsmätning som visar mandatfördelningen i EU-parlamentet efter morgondagens val.  Den visar att SFP kommer att tappa sitt mandat i EU-parlamentet. Jag kan intyga att vi i Svenskfinland och Österbotten har haft enorm nytta av att ha en egen parlamentariker i Bryssel.

Jag kollade genom andelen som förhandsröstat i de sydösterbottniska kommunerna och den var betydligt lägre än i riksdagsvalet.

Så nu om någonsin ska vi samla våra led, leta oss till valurnorna imorgon och på så sätt garantera det finlandssvenska mandatet i EU-parlamentet.
Kom ihåg att varje röst är viktig!