Mot ljusare tider

Insändare till tidningarna 23.3.2019. Publicerad 26.3.2019 i ÖT.

Efter fler tuffa år syns nu ljus i tunneln inom pälsdjursbranschen. Auktionerna i såväl Vanda och Köpenhamn visar att trenden håller på att vända. Att köparna nu prioriterar kvalitativa skinn gynnar österbottniska farmare.

Speciellt glädjande är att det även på minksidan syns en ljusning. Det här är otroligt viktigt, speciellt för kommunerna söder om Vasa.

Nyheterna är otroligt viktiga för livskraften på hela den österbottniska landsbygden. Som känt ger pälsdjursnäringen många ringar på vattnen inom flera andra branscher.

Det var verkligen beklagligt att förslaget till naturskyddslag föll i riksdagen. I den ingick delar som pälsdjursuppfödarna kan leva med för att kunna vara konkurrenskraftiga i framtiden. Därför måste den tas upp igen och godkännas enligt samma förslag.

Mikkko Ollikainen
Riksdagskandidat, SFP