04.02.15Krafttag mot djurrättsaktivism (ÖT, Sydin, Vasabladet)

Krafttag mot djurrättsaktivism

Det är nu dags att ta ordentligt itu med djurrättsaktivismen, som allt mera handlar om något som kan kallas för aktivismturism. Det såg vi i höstas då farmområdet i Vassor, Korsholm besöktes av djurrättsaktivister från Mellaneuropa. Nu behöver våra företagare inom pälsdjursbranschen arbetsro.

Vi borde gå Sveriges väg i arbetet mot djurrättsaktivism. Där utökade riksdagen nyligen 40 miljoner kronor, drygt 4 miljoner euro, för bekämpande av djurrättsaktivism. Ungefär hälften av summan riktas till polisen. Pengarna här i Finland kunde tas från momentet om fredande av natur- och strandskyddsområden.

Bakgrunden till ökade anslag i Sverige är de allt våldsammare dåden som pälsfarmarna, affärsmännen inom branschen och deras familjer tvingas utstå emot. Dessa har fått mordhot och utsatts för mordbränder samt andra illdåd.

Som ett led i arbetet mot aktivismen borde en lagändring göras så att pälsdjursanläggningarna skyddas av hemfrid. Idag omfattas produktinsanläggningarna av offentlig frid. Om pälsfarmarna skulle skyddas av hemfrid skulle aktivisternas straff bli hårdare vilket förmodligen kunde ha en avskräckande effekt.

Pälsdjursuppfödarna har målmedvetet arbetat hårt för att hålla genomgående hög kvalitet och för att djuren skall ha goda levnadsvillkor. Många farmer har kvalitetscertifikat, ändå tvingas pälsfarmarna leva under ständig press.

Pälsdjursnäringen, som ger massor med friska pengar till Finland i form av export, är en ytterst viktig näring för svenska Österbotten, speciellt Nykarleby och Korsnäs. Näringen har stundtals stått för ungefär 20 procent av kommunens skatteintänkter.

Utan pälsdjursuppfödningen skulle Österbotten, ja hela Finland vara betydligt fattigare.

Mikko Ollikainen
Riksdagskandidat, SFP
Malax