KOLUMN: SYD-ÖSTERBOTTEN - ETT UTMÄRKT EXEMPEL

Vi lever i mitt tycke i den finaste tiden på året då det grönskar och naturen vaknar på allt sätt upp till liv igen. Det märks även på människorna, vi söker oss mera utomhus och vi ser också fler leenden på läpparna. Även kommuner och städer visar sig från sin bästa sida. Detta väcker även mångas intresse att bo på landsbygden.

Under coronapandemin avtog trenden kring urbanisering och landsbygden fick ett ordentligt lyft. Det var inte längre lika eftertraktat att bo mitt i en storstad och många vände i stället blickarna mot landsbygden. Närhet till naturen, ett lugnare tempo samt eget utrymme var något som värdesattes alltmer och det hade landsbygden att erbjuda. Än idag håller trenden i sig något vilket är viktigt för hela Finland - inte enbart för landsbygden.

För att upprätthålla en livskraftig landsbygd krävs ändå medvetna och förutsägbara satsningar från både näringslivet och från politikerna. Det är ofta lätt hänt att rösterna från större städer ljuder högre än landsbygdens, också därför att de är fler.

För en kommun eller stad – oberoende landsbygd eller stad - gäller det att vara attraktiv året om, inte bara en viss tid på året. Det handlar om att skapa en helhet med bland annat tillgång på attraktiva arbetsplatser, bostäder, kultur- och idrottsliv samt kvalitativa och bra serviceutbud. I Österbotten har vi stor arbetskraftsbrist och en av flaskhalsarna har visat sig vara tillgången på bostäder. De stora satsningarna som planeras till Syd-Österbotten just nu kommer att sätta ett ytterligare tryck på detta.

Likaså krävs en fungerande infrastruktur. Förutom farbara och bra vägar på alla nivåer är de digitala vägarna såsom fiber otroligt viktiga för en levande landsbygd, dess näringsliv och för att vi ska kunna röra oss säkert.

Vikten av en fungerande infrastruktur är också otroligt viktigt för att kunna upprätthålla försörjningsberedskapen och möjligheterna att agera i oförutsägbara situationer. Det har vi under de senaste åren sett att behövs på grund av kriserna, till exempel gällande inhemsk mat- och elproduktion.

Det är viktigt att vi skapar goda förutsättningar för att upprätthålla en levande landsbygd i hela Finland. Tillsammans med mina österbottniska kollegor måste vi ständigt påminna om att förutsättningarna ser olika ut i olika delar av landet och att det finns stark framtidstro. Här är Syd-Österbotten ett gott exempel – de stora satsningar som görs och är under planering i området är en enorm rikedom för landet och ett exempel på att man lever i tiden och vill framåt.