Kolumn Sydin 06.02.2021

Målet är en lag om stamvårdande jakt i höst

Så har arbetet officiellt kört igång i riksdagen för i år även om smittskyddslagen och andra coronarelaterade frågor sysselsatt oss i utskotten i form av distansmöten sen nyår. I onsdags öppnade president Sauli Niinistö och talman Anu Vehviläinen riksmötet inför ett tomt plenum. Ledamöterna fick i år följa med ceremonin på distans från sina arbetsrum, och även en den traditionsenliga ekumeniska gudstjänsten förverkligades utan fysisk publik.

Coronan har minst sagt lett till icke tidigare skådade arrangemang, och som Niinistö påpekade i sitt tal var det nog lite vi visste för ett år sedan. Han poängterade bland annat att coronan lett till fördjupade samarbeten mellan länder i sjuk- och hälsovårdsfrågor, men att det slutliga ansvaret ligger på var och en av oss, såväl som land som individer.

Även om en trötthet kan skönjas måste vi tillsammans hålla ut för att nå det gemensamma målet att stävja virusets framfart. För det sprider sig snabbt, det har vi sett på senare tid i regionen.

Den kommande våren kommer att vara fullspäckad i riksdagen. Smittskyddslagen finns nu på agendan, men även EU:s återhämtningsfond har fyllt våra dagar i utskotten. Vi i Österbotten, såväl stad som landsbygd, har projekt som uppfyller de mål som krävs för att medel ska kunna beviljas. Även avfallslagen och den stora social- och hälsovårdsreformen står inför dörren. Vårdreformen kommer att innebära intensivt arbete inte minst i social- och hälsovårdsutskottet där jag fungerar som ersättare.

Det har också varit mycket diskussion kring vargarnas antal den senaste veckan, såväl lokalt som på nationell nivå. Jaktvårdsföreningars spårinventeringar med flera hundra medverkande jägare, bland annat i Syd-Österbotten, har visat att spårobservationer av varg har ökat kraftigt, och det verkar som att en tredjedel av hela landets kvot är nu koncentrerade till ett mindre begränsat område.

Detta är en fråga som vår riksdagsgrupp bevakar mycket noga. I veckan förmedlade vi jaktföreningarnas uträkningar åt ansvariga ministern Jari Leppä och han bekräftade att beredningen av medborgarinitiativets andemening om att inleda stamvårdande jakt går vidare.

Det tar dock en tid att få en hållbar lagstiftning i kraft, bland annat besvärsgrunderna ska kontrolleras noga. Målet är att lagen kring stamvårdande jakt är klar i höst. Mycket bra, det är viktigt att bevara vargens skygghet för människan och hålla den på avstånd från människa och bebyggelse. Där hör den inte hemma.