Kolumn i VBL 24.04.2021

Här kommer alla känslorna på en och samma gång

Svenska låtskrivaren Per Gessles texter kan användas till mycket. Däremot kunde Gessle knappast tro då han skrev refrängen ”Här kommer alla känslorna på en och samma gång” att han skulle citeras knappt 20 år senare i en kolumn i Vasabladet för att beskriva situationen i Finland just nu.

För så här i coronatider, och i många avseenden förändringens tidevarv, sker det snabba omställningar i allas våra egna liv, lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Sen bara på den senaste veckan.

I måndags fick vi ta del av den strålande och efterlängtade nyheten om att det brittiska börsbolaget Johnson Matthey och Vasa stad har gjort ett intentionsavtal för byggande av en fabrik för produktion av batterimaterial. Dagen efter kom nyheten om att Stora Enso stänger sin fabrik i Kemi - 670 sägs upp.

I onsdags publicerades regeringens efterlängtade exitstrategi vilket bland annat ger bättre möjligheter för barn och unga att utöva sina hobbyn. Dessutom mot kvällen det efterlängtades och viktiga stödpaketet för kultur-, idrotts- och evenemangsbranschen.

Regeringens halvtidsria har förståeligt nog skapat rubriker. Förväntningarna har varit otroligt höga, likaså har de politiska laddningarna kommit upp till ytan. Sysselsättningsåtgärder, inkomstrelaterade utkomstskyddet och torven har lyfts upp i rubrikerna.

Rian skulle avslutas på torsdagen men den fortsätter i skrivande stund på fredag. En del är beredda att sitta och förhandla över hela helgen.

Förutom dessa större helheter har massor med andra saker hänt och skapat starka känslor, såväl positiva som negativa, mitt i rådande coronapandemi. Pandemin har tärt och tär på oss alla och tröttheten får känslorna mera till ytan.

Mycket – om inte alla aspekter - har skrivits kring Johnson Mattheys reservering av tomten på Gigavasaområdet nära flygfältet. Visst, allt är inte klart ännu då bland annat miljötillstånden ska vara i skick, men det mesta tyder på att detta är början på något nytt.

Eller som stadsdirektör Tomas Häyry uttryckte att vända ett nytt blad i Vasas industriella historia. Förhandlingar förs med flera parter och vi kan bara hoppas på en ketchupeffekt. Flera kollegor i riksdagen har noterat nyheten, allmänna ståndpunkten är att detta är väldigt bra för vårt land.

Att flera tusen arbetsplatser skapas har enorma kringeffekter. Ja, det kostar inledningsvis, bland annat i form av byggande av infrastruktur och skapade av till exempel utbildningar, men när verksamheten är väl igång och utvecklas efter hand märks dess effekter för närsamhället – i årtionden.

Arbete skapar välmående, såväl för individ och familj som hela samhället. Tack vare bättre skatteunderlag – och delvis mindre kommunala utgifter till följd av bättre sysselsättningsläge - kan man skapa kvalitativ basservice inom till exempel vård och skola men också mindre satsningar som förbättrar kommuninvånarnas välmående.

Blicka tillbaka, hur skulle din hemkommun se ut idag om inte kommunen för sin del skapat goda förutsättningar för att förverkliga sina visioner för ett antal årtionden tillbaka.

Livskraft och företagsamhet är en av framtida kommunernas kärnuppgifter. Aktiva och framåtblickande kommuner, städer och regioner i livskraftsfrågor som vågar tänka nytt är oftast vinnare i en vinnare en värld som är i snabb förändring.