I valtider har du kanske sett valannonser med en finstilt text där det framgår vem som har betalat kandidatens annons. Ofta är det nån stödtrupp eller förening som står kandidaten nära som är betalare. För mig är det en förening som heter Enat Österbotten.

I helgen har det gått exakt 15 år sen jag deltog i mitt första val, kommunalvalet i Malax som hölls 26 oktober 2008. Det gick ganska bra och sen dess har min vardag – mer eller mindre – varit i samhällets tjänst på olika nivåer och i olika roller.

Under mina första år som förtroendevald övertygades jag om vikten av att vi längs med den österbottniska kusten, alltså landskapet Österbotten, håller ihop speciellt då det gäller statliga reformer. På det sättet når vi bäst resultat och får vår röst hörd. Därför var Enat Österbotten ett naturligt namnval för den förening som står mig nära i valtider.


Statliga reformer är ofta speciellt utmanade för minoriteter, bland annat för oss som lever på svenska. Omfattningen av reformerna varierar beroende på sektor men tendensen är att de statliga reformerna kopplas till varandra, förr eller senare och beroende på vem som står vid rodret i regeringen.

Under den förra regeringsperioden drevs bland annat vårdreformen och reformen av arbets- och näringstjänsterna (AN) igenom. I vårdreformen slogs 21 vårdområden plus Helsingfors fast och i AN-reformen var 20 000 arbetstagare gränsen.

Dessa två är nära varandra i form av den rehabiliterande arbetsverksamheten.

De flesta kommunerna har under veckan valt vilket AN-område man väljer. Österbottniska kommunerna delades in i tre områden, varav två (Jakobstad- och Vasaledda) ligger inom landskapets gränser. Kaskö och Kristinestad valde Suupohja-alternativet (Vuoksi) vilket gör att de går över landskapsgränsen.

 

Kristinestad ska sköta om servicen på svenska och även få ett serviceställe. Jag har talat med en del Kristinestadsbor på sistone och sagt att jag kan ha en viss förståelse för det lokala resonemanget.

Men jag har ändå poängterat att jag allra helst skulle se ett område i Österbotten, det skulle vara redigast sett till helheten. Det skulle utan tvekan gynna oss i andra sammanhang, till exempel gällande utbildningen kopplad till arbetskraftstjänsterna, Men även med tanke på NTM-centralsreformen som den nya regeringen utarbetar och som förmodligen minskar på antalet NTM-centraler.

Det finns krafter i andra partier än mitt som jobbar för att det ska vara 50 000 arbetstagare inom AN-områden, 20 000 är för lite. Nu finns Vuoksis huvudsäte i Kauhajoki. Om det sker en förändring till ett större område ligger Södra Österbottens centralort Seinäjoki närmast för Vuoksi.


Återkommer till inledningen av min text, ett enat Österbotten. Jag hoppas veckans beslut inte förorsakar alltför stor törn i jobbet att ha ett enat Österbotten. För vi behöver det nu då regionerna och landskapens kamp är hård – på alla plan.