Kolumn ÖT 27.03.2021

Återgången måste finnas inom räckhåll

Regeringens förslag att införa rörelserestriktioner har onekligen varit ett hett samtalsämne denna vecka. Grunden till förslaget kom efter en synnerligen stark vädjan från hälso- och sjukvårdsmyndigheterna. Inte ett helt okomplicerat beslut att fatta i och med att det i allra högsta grad handlar om människans grundläggande rättigheter.

 

Behovet av skärpta åtgärder i huvudstadsregionen och Åbo är akut för att vi inte ska hamna samma öde till mötes som till exempel Estland. Eftersom en del missförstånd har funnits så bör det poängteras att det förslag om begränsningar i rörelsefrihet som nu lagts fram inte berör Österbotten.

 

Förslaget innehåller även många punkter med undantag, och nödvändiga saker som måste göras för att få vardagen att rulla är tillåtna. Målsättningen är nu att stävja virusets framfart och genom detta förslag minska kontakten mellan människor till exempel i köpcenter eller på olika typer av fester.

 

Samtidigt som situationen i dessa områden fortsätter att eskalera i oroväckande takt rör vi oss i Österbotten i motsatt riktning – mot en inbromsningsfas. Fallen i Vasa sjukvårdsdistrikt har sjunkit den senaste tiden. Fint, ett tack ska riktas till var och en som bidragit till att det lyckats.

 

Med det sjunkande incidenstalet i ryggen har frågan om återöppnandet av restauranger i regionen vuxit sig allt starkare, mycket förståeligt. I rådande stund är restauranger stängda för kunder i nästan hela landet, och i veckan behandlade riksdagen regeringens förslag att fortsätta dessa åtgärder till 18.4.

 

I mina talturer i ärendet poängterade jag vikten av att kunna öppna restaurangerna igen då incidenstalen gått ner. Det är mycket viktigt med tanke på såväl genomskinlighet som trovärdighet, och åtgärden ska vara nödvändig.

 

Det kan vara stor skillnad mellan kommunernas smittskyddsläge i samma landskap. Det är också stor skillnad mellan olika restaurangtyper, till exempel lunchrestauranger och karaokebarer. Att restaurangerna kompenseras är också viktigt.

 

Ekonomiutskottet tog upp dessa aspekter i sitt betänkande och det väsentliga i sammanhanget är att regeringen bedömer läget veckovis, således ser jag möjligheter att restaurangerna i Österbotten kan öppna innan 18.4 om tendensen fortsätter.

 

Hälsosäkerheten ska alltid gå först men återgången måste finnas inom nära räckhåll. En exitplan är väldigt viktig inom alla branscher, också restaurangbranschen för att skapa framtidstro och möjligheter att planera sin verksamhet.

 

En annan bransch som drabbats hårt är kultur och evenemangsbranschen. I veckan kom en arbetsgrupp, brett representerad av aktörer inom branscherna, med flera förslag om hur en återgång till offentliga tillställningar skulle se ut när sjukdomsläget förbättras.

 

Visst - det är en bit tills planens punkter kan tas i bruk, men den ska ses som ett ljus i tunnel för hur återgången till det normala igen kunde ske. Vi alla suktar efter sociala kontakter och att träffas igen.

 

Alla finländare ska få vaccin och vi hoppas att det kommer att ske så snabbt som möjligt. Vi kommer att få betydligt större antal vaccinationsdoser till vårt land de kommande månaderna och detta ska förhoppningsvis ha en bra effekt.