15.04.15Jakt på varg och prickning på skarvägg (inskickat Vbl, Sydin och ÖT)

Jakt på varg och prickning på skarvägg

 

Skarven hör inte hemma i Österbotten och en vargstam bör heller inte etableras i befolknings- och husdjurstäta områden såsom Österbotten. Därför bör vi få jakt på varg i stamvårdande syfte även här i vår region. För att kraftigt minska på den växande skarvstammen måste vi införa prickning av skarväggen.

Jakt på varg i stamvårdande syfte har flera positiva effekter. Förutom att den stamvårdande jakten minskar på de skador som vargen orsakar bibehåller vargen sin skygghet för människan. Således hålls den i vildmarken där den hör hemma. Den skall inte vistas kring husen där människor och djur håller till.

Den stamvårdande jakten minskar också på skador på jakthundar eftersom vargen snabbt lär sig att förknippa människan med hund.

Det är bättre att ha en omfattande reglerad jakt än en omfattande tjuvjakt vilket riskerar göra vanliga hederliga medborgare till förbrytare bara för att de vill skydda sin egendom och upprätthålla sin livskvalitet. Det är en fråga om att kunna leva kvalitativt även på landsbygden. Ingen skall behöva vara rädd för att rovdjur angriper varken människor eller husdjur.

Den stamvårdande jakten gör att människor känner att de har möjlighet att påverka sin livssituation inom lagens gränser vilket är livsviktigt i en rättsstat. Annars finns det risk för att människor tappar respekt och förståelse även för andra lagar och bestämmelser. Lagstiftningen måste rimma med gemene mans uppfattning om vad som är rätt och fel.

Det samma gäller skarven som skapar förtret längs kusten. Det effektivaste sättet att minska på stammen är att pricka äggen. Lokalbefolkningens besvikelse och ilska över den kraftigt ökande skarvstammen måste höras och myndigheterna måste åtgärda problemen. Det handlar om förtroende på flera plan.

Mikko Ollikainen
Riksdagskandidat, SFP
Malax