FRÅN VALFÄLTET

Inskickad till tidningarna 11.4.2019.

Under de senaste månaderna har jag rört mig mycket i olika delar av Österbotten på olika arbetsplatser, caféer, valmöten och andra sammankomster och diskuterat med folk och hört vad de tycker är viktigt. Dags för en topp 10 lista på ämnen som jag mött och som berör själva riksdagsarbetet (fusionsdiskussionerna i mellersta och södra delen av svenska Österbotten har engagerat massor vid sidan om detta).

1. Vården – brett och i första hand omsorgen av äldre, Vasa centralsjukhus fulljoursstatus och den växande psykiska ohälsan.

2. Vägarnas dåliga skick – en stor oro för att överhuvudtaget kunna leva och verka på landsbygden i framtiden

3. Miljöpolitik – allt från varg, skarv, säl, plast, köttskatt, kalhyggen, jordbruk, pälsdjursuppfödningens vara eller icke vara, drivmedel på bilar, uppvärmning av hus såsom användning av brunkol till kärnkraft.

4. Byråkrati – ett smidigare samhälle efterlyses brett. Gäller många sektorer, framförallt miljö- och företagarfrågor.

5. Utbildning och familjernas vardag – utbildning som helhet, allt från dagvård till högskolor. Men också familjeledigheterna och meningsfull fritid åt barn och unga.

6. Svenska språket – många upplever att vi svenskspråkiga blivit påtrampade på flera plan av förra regeringen.

7. Pensionärernas vardag och ekonomiska situation – i första hand nivån på de allra lägsta pensionerna samt pensionärernas högre skatteprocent jämfört med arbetstagare.

8. Arbetskraftsbrist och välmående på arbetsplatserna – svårt att hitta kunnig arbetskraft samt arbetsbördan hos dem som jobbar.

9. Invandringsfrågor – mestadels diskussion om arbetskraftsinvandring och integration.

10. Försvarspolitik – Natofrågan, allmänna uppbåd och stridsflygplan.

Förutom dessa frågor även många fler. Det som skiljer från förra riksdagsvalet är diskussionen om Finlands ekonomi som helhet.

Tack vare diskussionerna har jag fått mycket matnyttigt med mig för att lyckas med mitt jobb i riksdagen!

Mikko Ollikainen

Riksdagskandidat, SFP

Malax