Insändare 8.3.2019 till Vasabladet, Syd-Österbotten och Österbottens Tidning

DRA NYTTA AV BEREDNINGSARBETET INOM VÅRDEN

Sipiläs regering och vårdreformen sprack i fredags, en knapp månad innan riksdagsvalet. Att vårdreformen sprack var mer väntat än att regeringen skulle spricka. Vårdreformen har varit på tapeten sen 2005, i 14 år, och det handlar om en ytterst stor helhet.

Sipiläs regerings landskapsmodell, där även andra helheter ingick vid sidan om vård och omsorg, visade sig vara alltför stor. Speciellt valfriheten har ställt till med grundlagsenliga bekymmer och farhågorna om att valfriheten snarare skulle öka kostnaderna än sänka som har varit regeringens mål.

Beredandet av vårdreformen har sysselsatt tusentals personer och det har lagts tusentals timmar på det. I kommunerna har vi skrivit otaliga utlåtanden samtidigt som det varit omöjligt att kunna ha en klar styrfart att utveckla kommunerna.

Vad prislappen är kan man bara sia om.

Allt arbete har inte gått förgäves. Också vi i Österbotten har kommit mycket närmare varandra då det gäller vårdens alla delar, från omsorgen i hemmen till högt specialsjukvård. Förutom en bättre förståelse för varandra kring den konkreta vården finns många stora fördelar att samordna till exempel dataöverföringar, tillsyn, upphandlingar och andra stödfunktioner.

Nu skall vi dra nytta av det goda beredningsarbete som gjorts i landskapet om vårdens innehåll. Ett led i det är att jobba vidare på Österbottens välfärdsmodell.

Nationellt stöder jag att en parlamentarisk arbetsgrupp bildas för att se på helheten. Detta måste ske stegvis och med insikt att landskapen i vårt land är olika. Vi kan inledningsvis integrera specialsjukvården och primärhälsovården. Socialvården och äldreomsorgen kan komma i andra hand. Eftersom det handlar om en enorm helhet så kan det gå över två regeringsperioder så att man inte behöver uppfinna hjulet igen.

Nu krävs arbetsro med genomtänkta och väl förankrade beredningar. Det är framförallt viktigt för personalen som nu levt i ett slags vakum vad som händer med deras jobb.

Ledstjärnan nu och i framtiden ska vara att se till att folk får kvalitativ och människonära vård och omsorg – naturligtvis också på svenska och fulljour på Vasa centralsjukhus.

Mikko Ollikainen
Riksdagsvalskandidat
SFP