02.04.15Den byråkratiska snaran (Vasabladet)

Den byråkratiska snaran

Under pågående valkampanj inför riksdagsvalet får vi kandidater ta del av många funderingar om tillståndet i det finländska samhället. Erfarenheterna varierar givetvis beroende på kön, ålder, yrke, fritidssysselsättning, boningsort osv. En gemensam nämnare verkar dock vara en allt växande irritation över den byråkrati som sitter som en snara runt halsen på vårt samhälle. Det kan gälla lagar om miljöskydd och byggnadsplaner eller tröghet hos myndigheter som utfärdar olika tillstånd. Väldigt många menar att regering och riksdag snarare dragit åt snaran än lossat på den. Kommande regering och riksdag har därför en stor uppgift: Lossa på snaran!

Ett visst regelverk kan vara försvarbart för ett fungerande samhälle, men individen kan också tänka själv och ta ansvar. Det ska inte göras omöjligt att leva och verka vad än man sysslar med eller var man än bor. Motivation, arbetsglädje och viljan att driva föreningsverksamhet dämpas i ett överbyråkratiserar samhälle. Det som är det viktiga; själva vården, undervisningen, produktionen, djuruppfödning, konserten eller idrottstävlingen ska ligga i fokus, inte byråkratin runtomkring! Tid ska inte behöva läggas på alltför många blanketter att fylla i innan något alls kan göras. Med andra ord: Jag vill vara med och lossa den byråkratiska snaran ? på riktigt, inte bara nu inför valet!

Mikko Ollikainen
Riksdagskandidat, SFP
Malax