09.04.15Byrokratian kahleet (Pohjalainen)

Byrokratian kahleet 

 

Käynnissä olevan eduskuntavaalikampanjan aikana, me ehdokkaat, saamme kuulla monia pohdintoja suomalaisen yhteiskunnan tilasta. Ihmisten kokemukset vaihtelevat luonnollisesti mm. sukupuolen, iän, ammatin, vapaa-ajan aktiviteettien sekä asuinpaikan mukaan. Yhteistä näyttää kuitenkin olevan lisääntyvä ärtymys yhteiskuntaamme kahlitsevaa byrokratiaa kohtaan. Ärtymys kohdistuu niin lakeihin, jotka koskevat esimerkiksi luonnonsuojelua ja rakennussuunnitelmia kuin myös viranomaisiin, jotka myöntävät erilaisia lupia. Hyvin monien mielestä hallitus ja eduskunta ovat ennemminkin lisänneet kuin vähentäneet kahleita. Sen vuoksi tulevalla hallituksella ja eduskunnalla on tärkeä tehtävä: Löysätä byrokratian kahleita!

Jotta yhteiskuntamme toimisi tarvitaan tiettyjä sääntöja, mutta ihminen osaa myös ajatella itse ja ottaa vastuuta. Eläminen ja toimiminen täytyy onnistua riippumatta siitä, mitä ihminen tekee tai missä hän asuu.

Motivaatio, työnilo ja halu seuratoiminnan pyörittämiseen tukahdutetaan ylibyrokratisoidussa yhteiskunnassa. Asian tai toiminnan, kuten terveydenhoidon, opetuksen, tuotannon, eläinten kasvatuksen, konsertin tai urheilutapahtuman, tulee olla ensisijalla, ei byrokratian sen ympärillä. Ei ole tarkoituksenmukaista, että joudutaan käyttämään aikaa monien lomakkeiden täyttämiseen ennen kuin mitään konkreettista voidaan ylipäätään tehdä. Toisin sanoen: Haluan olla mukana löysäämässä näitä byrokratian kahleita – ihan oikeasti, eikä vain näin ennen vaaleja!

Mikko Ollikainen
Eduskuntavaaliehdokas, RKP
Maalahti