Arbetslöshet och arbetskraftsbrist samtidigt

11.11.10 Arbetslöshet och arbetskraftsbrist samtidigt (Fönsteristäkolumn – Vaasan Ikkuna)

Tänk att det är så – arbetslöshet och arbetskraftsbrist samtidigt. Men på ett sätt är det inte så konstigt. Inom vissa branscher, som har stor efterfrågan, är det stor brist på kunnig arbetskraft medan vissa arbetsgrupper hamnat i en dalgång med dystra framtidsutsikter. En del långtidsarbetslösa har fastnat djupt i träsket, därifrån är det inte lätt att kravla sig upp igen.

I lördagens Pohjalainen ingick en mycket intressant artikel med temat i rubriken. Företagsledaren Ari Tyynismaa och arbetssökande Kristian Montin, som just nu omskolar sig till elektriker, satt vid samma bord.

Herrarna gav ansikte åt arbetslöshet och arbetskraftsbrist. Tyynismaas byggnadsföretag skulle när som helst anställa en duktig timmerman medan Montin funderar på hur framtiden ser ut efter december då han är färdig elektriker, Något konkret jobb finns inte i sikte.

Det märks tydligt i artikeln att diskussionen var bred. Import av arbetskraft, att yngre inte vet hur man skall söka jobb, ansvarskänsla bland arbetstagare samt kvaliteten på jobbet som skall utföras då mycket yrkeskunskap försvinner i och med att de äldre går i pension var några saker som herrarna diskuterade.

På en punkt var herrarna överens. Fritiden värdesätts alldeles för högt av finländarna. Det är viktigt att man trivs på jobbet också och på det sättet värdesätter sitt jobb. Om vi inte trivs på jobbet hamnar vi lätt i en ond cirkel. Då lider familjen, arbetskompisarna ja hela din omgivning.

Det som gör artikeln positiv är: trots att Montin är arbetssökande har han sin framtidsvision utstakad. Två år jobb och sen kan han få tillstånd att bli företagare. En typisk österbottnisk inställning, det gillar jag. Vi köper tjänster av varandra, du får betalt enligt utfört arbete. Enkelt och effektivt, en av nycklarna till den österbottniska framgången.

Och på tal om framgång. Jag är säker på att Tyynismaa får en duktig timmerman samtidigt som Montin med all sannolikhet får ordnat ett arbete åt sig efter december tack vare den positiva artikeln. Om inte annat skapade de en kontakt med varandra. Jag gissar att Montin någon dag arbetar som underleverantör åt Tyynismaas företag.

Sen något helt annat. Det svenska kungariket och framförallt dess kungahus har bokstavligen varit i gungning den senaste veckan, både i positiv och negativ bemärkelse. Jag tänker inte gå in på närmare detaljer, var och en gör sina egna bedömningar, men jag vill ändå konstatera att Victoria och Daniel charmade det finska folket under sin visit i nationen. Det finns nog inget tvivel om saken – Sverige får en värdig arvtagerska då den tiden nalkas. Hon har fått finländarnas välsignelse.