Insändare till bland annat Vasabladet 17.1.2019

Alkohollagen skapar problem i föreningshus

I många av våra byar är huset mitt i byn, UF-lokalen, den naturligaste samlingsplatsen för byborna. Många väljer att hyra UF-lokalen eller något annat föreningshus då det nalkas fest i familjen, såsom bröllop eller kalas. Dessa evenemang är slutna tillställningar för inbjudna gäster.

På många orter, främst på landsbygden, är föreningshuset den enda fastigheten som finns tillgängligt för dylika evenemang. Verksamheten i UF-lokalerna är naturligtvis bredare än så med olika aktiviteter. 

Nu har alkohollagen ställt till med problem för ungdomsföreningarna, vilket tagit konkreta former då företags och föreningars julfestlokaler skall bokas. Den nya alkohollagen innehåller ingen bestämmelse om tillfälligt serveringstillstånd bortsett från att festivaler och liknande nämns. Problematiken är dock inte ny, för den som tidigare hade varaktigt tillstånd gällde samma villkor även då. 

Vägvalet handlar nu om att skaffa utskänkningstillstånd till lokalen eller att hyra ut lokalen för privata fester i framtiden. Är lokalen stor nog kan den gå att dela in i en del med alkoholservering och en del utan, som då kan användas för privata tillställningar med mera. Rent praktiskt är det knepigt, många föreningshus består av en mindre servering eller aula och en festsal, hela lokalen används oberoende av evenemangstyp.

Utskänkningstillståndet ger föreningarna möjlighet att förtjäna en extra hacka genom att sälja alkoholhaltiga drycker till vuxna på till exempel danser. För att överleva krävs att man tar in pengar där man kan. Dessa medel används till att hålla fastigheterna i skick och driva verksamhet för bland annat barn och unga. 

En öppning finns i den nya lagen och det är möjligheten att få utrymmen godkända för servering, så kallat cateringtillstånd. Konkret innebär det att lokalen granskas och godkänns för alkoholservering och utomstående med serveringstillstånd kan sälja alkohol på förhandsanmälda datum, övriga tider kan samma utrymme användas fritt.

Problemet är då att intäkterna från försäljningen landar i en företagares fickor, inte i föreningens. Jag hoppas att detta inte är en medveten styrning för att gynna näringslivet på bekostnad av föreningarna. 

Alkohollagen, som förnyades i mars i år, är inte anpassad för traditionella föreningshus med mångsidiga användningsändamål. Det ska inte vara omöjligt att hålla ett 50-årskalas ena lördagen och en dans med alkoholförsäljning följande veckoslut i samma utrymmen utan att bryta mot lagen. Lagen måste korrigeras så att den underlättar och möjliggör föreningarnas verksamhet.

Mikko Ollikainen
Riksdagskandidat, SFP