Välkommen till min hemsida!

Politik, om något, är ett lagspel. Det har åren inom politiken lärt mig. Ensam är alltså ingen stark och det behövs lagspelare för att kunna nå resultat, såväl på kort som lång sikt. Det gäller på alla arenor – lokal, regionalt, nationellt som globalt!

 

Det senaste åren, med coronan har ställt till och ställer till det mycket i vårt samhälle. Flera branscher har drabbats otroligt hårt. Allt fler kämpar med att orka, rapporter visar att allt fler barn och unga mår dåligt.  Vården sätts verkligen på prov.

 

Vi alla vill ha en god vård och omsorg nära, på eget modersmål. Det ger trygghet och välmående, vilket vi varit vana vid i Österbotten. Det är något vi även prioriterat högt och det ska vi fortsätta med.

Då vi nu bygger nytt, då välfärdsområdena inleder sin verksamhet, så ska vi alltså värna om det som fungerar redan nu och vidareutveckla där det finns utrymme för det. Vi ska leva i nuet och är medvetna om att samhället förändras. Det innebär att metoderna för vård kan ändras över tid, men vi värnar ändå alltid om mänsklig närvaro och omsorg. Det gör en god arbetsgivare som vi ska och måste vara för att kunna tackla framtidens behov.


Under åren har jag på flera nivåer arbetat med social- och hälsovårdsfrågor. Dels som beslutsfattare och tjänsteman regionalt men också som riksdagsledamot då jag varit med och utformat och godkänt vårdreformspaketet. Också Mikko på praktik, som jag gjorde före riksdagsvalet 2019, breddade min insikt om sektorn.