Riksdagsarbetet går in på sin sista vecka innan juluppehållet. Innan det ska bland annat budgeten godkännas. Som en del av den beviljas de så kallade julklappspengarna och fördelningen av dem blev klar i torsdags.

 

Bland julklappspengarna finns många fina satsningar. Sett ur norra svenska Österbottens synvinkel kan nämnas 70.000 euro för restaureringen av museiskeppet Vega men också ett betydande understöd åt exportandelslaget Viexpo som gör ett viktigt jobb för regionen för att stärka handelsrelationerna bland annat Finland och Sverige. Det här är speciellt viktigt för oss i Österbotten.

 

En fin, värdig och självklar tradition i december är firandet av självständighetsdagen med bland annat bal i presidentens slott men även stämningsfull ekumenisk festgudstjänst i Helsingfors domkyrka. Jag är väldigt glad över att valde att delta i den stämningsfulla festgudstjänsten.

 

Vid festgudstjänsten så höll biskop Simo Peura från Lappo stift en fin predikan kring barnens rättigheter och framtidshopp. Ur Lukas evangeliet lästes att ”Ty den som är minst av er alla, han är stor”. Det är en viktig grundsyn gällande våra värderingar i livet, vi måste alltså försäkra oss om att de nya generationerna har det bra. De är vår framtid.

 

Barn och unga har diskuterats mycket på senare tid i riksdagen. Bland annat återinfördes barnets subjektiva rätt till småbarnspedagogik på heltid i onsdags. Från och med hösten 2020 har alltså barnen igen rätt att delta i småbarnspedagogik på heltid och det är inte beroende av föräldrarnas eller andra vårdnadshavares arbets- och livssituation, barnets eller familjens behov av stöd eller barnets hemkommun. Det här är en viktig åtgärd för att främja barnets rättigheter och jämlikhet i hela landet.

 

I vår värld finns det många globala problem där barn far illa på grund av hunger, fattigdom eller krig. Under juletider ordnas många insamlingstillfällen i form av välgörenhet. Det kan handla om insamling av julpaket, insamling av kollekt i kyrkor eller vid butiker. Man kan se det som en julgåva, en betydelsefull sådan. Röda korset och Rädda barnen i Finland är exempel på organisationer som gör detta fina arbete, det finns naturligtvis fler.

 

Finland utsågs i år till världens lyckligaste land. Ja, många – de allra flesta - barn och unga mår väldigt bra här.

 

Samtidigt framkommer det allt oftare att allt fler mår dåligt. Det är naturligtvis inget vi kan blunda för. Det handlar bland annat om psykisk ohälsa, att vi lever i ett samhälle där stress och press är allt vanligare, nätmobbning, barnfattigdom, föräldrars uteblivna närvaro från barnen, ungdomar som hamnar snett och blir utanför välfärdssamhället - av olika orsaker. Många allvarliga frågor som är ett gemensamt samhällsansvar att förbättra.

 

Vi måste vara hoppfulla som biskop Peura sade, vi måste uppmuntra varandra och tillsammans arbeta fram en god grund från livets början till livets slut. En kvalitativ utbildning och vård, inklusive rådgivning och stödfunktioner i skolorna, är viktiga pusselbitar i helheten.

 

Om en dryg vecka är det jul. Vi ska komma ihåg att julen är framförallt barnens och ungas högtid, spännande tider. Låt oss alla göra den trygg och minnesvärd för dem. Trygghet ger framtidstro och hopp åt oss alla oberoende av ålder.

 

Jag vill önska alla en riktigt skön och avkopplande julhelg, en tid att umgås och se varandra.