Pressmeddelande: Ett fungerande trafiknät skapar framtidstro

01.07.2021

Riksdagen förde idag en responsdebatt om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021-2032. I Svenska riksdagsgruppens gruppanförande betonade riksdagsledamot Mikko Ollikainen vikten av satsningar på det lägre vägnätet samt hamnarnas betydelse för en fungerande export.

Riksdagen förde idag en responsdebatt om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021-2032. I Svenska riksdagsgruppens gruppanförande betonade riksdagsledamot Mikko Ollikainen vikten av satsningar på det lägre vägnätet samt hamnarnas betydelse för en fungerande export.

– Satsningar på trafiksystemet innebär satsningar på finska företags konkurrenskraft. För SFP är det viktigt att trafiksystemet täcker hela landet och gör landet tillgängligt, säger Ollikainen. 

Svenska Riksdagsgruppen gläds över att den nationella trafikplanen identifierar de verkliga behoven för underhåll och investeringar. Finansieringen ska vara långsiktig, och målet är att man på ett övergripande sätt kan förbättra finska företagens verksamhetsförutsättningar och kontakter till centrala marknadsområden.

– Enligt det gamla talesättet är Finland en ö, och idag är Finland beroende av att våra hamnar fungerar väl. Därför har vi inom SFP framhävt betydelsen av såväl hamnar som regionala flygplatser, menar Ollikainen. 

Svenska Riksdagsgruppen betonar även att insjö- och skärgårdstrafiken ska vara fungerande, och att transportsystemet och vägplanering i sin helhet bör vara transparent.