Kolumn: Totalförbud minskar inte konsumtionen

Förbundslagen som gällde totalförbund mot försäljning och utnyttjande av rusdrycker trädde i kraft i Finland år 1919 och var i kraft till år 1932. Även om syftet naturligtvis var mycket gott ledde det, av olika orsaker, till att spriten var mer lättillgänglig för folk än tidigare. Vi har säkert alla hört sägas att det aldrig supits så mycket som under förbudstiden.

Efter det har vi sett hur historien upprepat sig.

Regleringen av nikotinprodukter i den finländska lagstiftningen väcker ofta frågor. Den senaste vändningen kring regleringen av nikotinprodukter kom för en dryg månad sedan då Fimea, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, beslöt att inte längre klassa nikotinpåsar som läkemedel. Nikotinpåsarna påminner mycket om snus och används ofta på samma sätt som snus. Skillnaden är att nikotinpåsarna inte innehåller tobak, vilket snus gör. 

Fimea motiverar den ändrade klassificeringen med att nikotinpåsarna alltmer används som rusmedel och inte som läkemedel. Fimea säger även att det inte är möjligt att klassificera nikotinpåsarna som ett läkemedel enbart på basis av nikotinets effekter och att en klassificering som läkemedel skulle kräva att påsarna marknadsförs som läkemedel och inte något annat. 

Därmed är det nu lagligt att importera nikotinpåsar till Finland från andra länder, oavsett nikotinhalt. Samma sak gäller inte för snuset eftersom importen är reglerad till vissa mängder som baserar sig på användning enbart för privat bruk. Regleringen härstammar från EU:s tobaksdirektiv som det under flera årtionden har gjorts försök att ändra på.

På social- och hälsovårdsministeriet förbereds just nu en uppdatering av tobakslagen som berör bland annat nikotinpåsar. Förslaget är på utlåtanderunda och innehåller bland annat att försäljningen och importen av nikotinpåsar ska förbjudas i Finland. Visst, i en idealvärld används inga rusmedel alls. Det är naturligtvis så att även nikotinpåsar påverkar kroppen och således även vår folkhälsa, vilket även tydligt framgår i begäran i utkastet som nu är på utlåtande. 

Frågan är ändå mångfacetterad. Nikotinpåsarna har vuxit sig till en allt populärare ersättare till snuset. Dessa används också ofta för att bli av med tobaksberoendet, som enligt uppgift har större hälsoskadlig effekt än till exempel nikotinpåsar.

Enligt Finansministeriets uträkningar går Finland årligen miste om cirka hundra miljoner euro i skattepengar på grund av att det inte är möjligt att vare sig sälja eller köpa snus eller nikotinpåsar i Finland. Samtidigt har Finland ringa - om alls - möjligheter att kontrollera handeln så att exempelvis enbart myndiga personer skulle kunna köpa produkterna.

Vi skulle behöva bygga upp en enhetlig linje kring nikotinprodukterna samt deras användning som vi själva kan reglera. Tullen ska inte behöva använda en mängd av sina resurser till att konfiskera läkemedel och vi ska heller inte sporra den gråa ekonomin till att blomstra.

Om vi vill minska användningen av nikotinprodukter i Finland behöver vi börja med att kontrollera vad som säljs och till vem. Detta gör vi bäst genom att börja sälja både snus och nikotinpåsar i Finland och likställa dem med tobak som redan säljs. En enhetlig politik är en trovärdig politik.