BIND INTE TILL 0,7 VÅRDARE

Insändare som publicerades i Österbottens Tidning 23.3.2019

Vård och omsorg av äldre är ett givet tema i de aktuella valdebatterna. Av Finlands befolkning är snart 1,3 miljoner invånare över 65 år.Förr eller senare behöver allt fler kvalitativ, trygg och värdig omsorg.

Många äldre lever ensamma, vilket ofta tär på trygghetskänslan. Varje klient behöver och har rätt till individuell omsorg och vård. Det har jag erfarit då jag praktiserat inom såväl hemservicen och demensavdelning under den senaste månaden; mycket lärorikt.

Vårdarna gör ett enormt värdefullt arbete och visar stor förmåga att verka även i en stressig och krävande arbetssituation. Fler män skulle behövas i denna yrkessektor, det skulle ge bättre balans.

I Finland är vi vana att mäta allt i siffror. Det har nu förts fram krav på att lagstadga om 0,7 vårdare per klient. Det är bra i sig att ha ett riktgivande värde, men det är inte oproblematiskt. På en krävande demensavdelning är 0,7 vårdare ofta för lite. Men i andra serviceboendeformer, där klienterna är i bättre skick, kan det räcka med 0,5 vårdare per klient. Att binda sig vid 0,7 vårdare per klient kan i värsta fall leda till att kommunens hemservice blir lidande. Någonstans ska resurserna tas.

Flexibilitet behövs och det är vårdbehovet och kvaliteten som ska styra. Äldreomsorgsledarna är i en nyckelposition. Det är vår, de yngre generationernas, uppgift att se till de äldre får kvalitativ och värdig omsorg på sin levnads höst.

Jag anser att det offentliga ska ha ansvaret för och sköta produktionen av äldreomsorgen - så långt som möjligt. Offentliga kommer ändå inte klara av att täcka hela framtida behovet. Vid sidan om det offentliga behövs privata aktörer. För att nå goda resultat med privata aktörer krävs tydlig och strikt upphandling samt kontinuerlig granskning och uppföljning. Inte minst föreningar och stiftelser utan vinstmotiv är viktiga i det sammanhanget.

Mikko Ollikainen
Riksdagskandidat, SFP
Malax