Inför riksdagsvalet 2015 gjorde jag flera praktiker på olika arbetsplatser. Detta valde jag att göra för att få en förståelse över hur en vanlig arbetsdag i olika branscher ser ut i verkligheten. 

Här kan ni se videor som gjordes i samband med mina praktiker!

Tema: Äldrevård

Tema: Jordbruk

Tema: Fiske

Tema: Växthusnäringen

Tema: Metallbranschen

Tema: Motion

Tema: Lärare