Kolumn: Långa dagar på Ständerhuset

Det är onsdag, strax efter lunch. SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson har just stegat ut från Ständerhuset i Helsingfors till Snellmansgatan för att höra böndernas budskap till regeringsförhandlarna. Oron är stor och befogad. Samtidigt surrar en helikopter ovanför.

Regeringsförhandlingarna körde i gång i tisdags på Ständerhuset. Bevakningen av förhandlingarna, framför allt den mediala, är mycket stor men att flera helikoptrar surrar ovanför centrala Helsingfors beror på något helt annat. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyi är på överraskningsbesök några kvarter från Ständerhuset i presidentens slott. 

Kriget i Ukraina och dess konsekvenser syns på flera sätt i vårt samhälle, även i regeringsförhandlingarna. Förväntningarna på de fyra partierna Samlingspartiet, Sannfinländarna, SFP och KD som förhandlar är stora - men kan vara av olika orsaker. Samhället följer noga med vad som händer då förhandlingarna pågår.  Medierna förutspår att förhandlingarna kommer att ta tid eftersom det alltid tar tid att forma en gemensam linje mellan partier som har olika fokusområden.

Regeringsförhandlingarnas betydelse har vuxit under årens lopp. Det är nu som stommen för hur den nationella politiken för de kommande fyra åren formas. Utmaningarna är stora, förutom krigets effekter, också med tanke på ekonomin ur ett längre perspektiv, arbetskraftsbristen och pandemin som ännu syns i vårt samhälle.

Samlingspartiet som leder förhandlingarna har valt att dela upp processen genom att bilda åtta olika huvudbord som fokuserar på viktiga substansfrågor med tanke på de kommande åren. Det finns grupper som behandlar exempelvis ekonomi, social- och hälsovård, utbildning, tillväxt och säkerhet. 

Under dessa huvudbord finns även undergrupper, så kallade sektioner, som har ännu mer detaljerade uppdrag under huvudborden så som socialskydd, jämställdhet, kultur-, idrott- och ungdomsfrågor samt jord- och skogsbruk.

Själv deltar jag i en av huvudgrupperna som behandlar utbildning - allt från småbarnspedagogik till högskolor och det livslånga lärandet. Det är en otroligt viktig grupp med tanke på Finlands framtid. Hög kunskapsnivå är Finlands starkaste konkurrensfördel men samtidigt vet vi att nivån sjunkit över tid. 

Vi har också brist på arbetskraft, till exempel småbarnspedagoger och ämnes- och yrkeslärare och många unga mår idag dåligt. De politiska partierna, oberoende av regerings- eller oppositionsparti i framtiden, känner väl till de utmaningar vi står inför inom utbildningssektorn och kommer att försöka lösa dem på bästa sett de kommande veckorna så att vi blir ett ledande land inom utbildning igen.

Dagarna på Ständerhuset blir lätt långa för att nå kompromisser och skapa ett så bra regeringsprogram som bara möjligt. Vi har också ständig tillgång till landets bästa experter i varje fråga för att kunna fatta så goda beslut som möjligt.

Petteri Orpo som leder förhandlingarna har lagt upp en målsättning om att Finland kommer att ha en funktionsduglig majoritetsregering under juni månad och det hoppas även jag. Då vi lever i osäkra tider i Europa är det av yttersta vikt att också Finland har en funktionsduglig regering. Detta strävar vi efter på Ständerhuset varje dag.