Insändare vbl 19.01.2022

Bra att vi är steget före

I Österbotten har vi redan i flera år förberett oss för välfärdsområdets verksamhet. Det är bra. Jag har sett hur beredningsarbetet framskrider hos oss och i de övriga områdena. Vi är långt före en stor del av de andra välfärdsområdena - det kommer bli otroligt bråttom för dem.

Ja, vi har naturligtvis också massor med pusselbitar som ska falla på plats ännu innan 2023. Det är ärligt att konstatera att det kommer att ta år innan allt fungerar riktigt smidigt. Det är i sig naturligt, så stor är förändringen då flera sektorer ska sammanjämka sin verksamhet - förutom världens alla delar även räddningsväsendet. Utgångsläget är naturligtvis kvalitativ och smidig service på eget modersmål och kompetent personal nära.

Detta har dryftats i flera insändare hittills ur olika synvinklar. I den stora helheten har bland annat vikten av fungerande färdtjänst, räddningsväsendets ordinarie personal samt vikten av motion som förebyggande åtgärd inte fått det utrymme det förtjänar. Vi måste kunna se alla delar i vård- och omsorgskedjan. I likhet med andra sektorer förändras vården och omsorgen över tid. Det har den också gjort hittills. Men det är ändå otroligt viktigt att till exempel äldreomsorgen behöver händer och mänsklig närvaro, på boenden nära hemmet men även hemma. Det ger trygghet för såväl klienter som anhöriga. Inga reformer tar bort behovet av fysisk kontakt. Det kommer alltid i första hand, det digitala är ett komplement. Vi ska sträva efter egenläkare och egenvårdare. Det gynnar alla partier och vi måste kunna vara människonära i den stora helheten. Personalens välmående, där även räddningsväsendets personal ingår, är A och O för att allt ska fungera.

Välmående skapar trygghet.Tillsammans bygger vi framtidens välfärdsområde, vi österbottningar vet bäst vad som fungerar här.