Pressmeddelande 26.01.2021

Ollikainen: Alla barn har rätt till en trygg skolgång

– Mobbning är som ett ogräs som ställer det till stora bekymmer  om man inte vårdar det. Tyvärr har mobbningen på flera nivåer rotat sig i samhället och skapar även mycket psykisk ohälsa. Det berör alla åldrar men speciellt utsatta är barn i skolåldern, och allt oftare äger mobbningen rum på nätet. Här krävs ett samarbete mellan olika sektorer och myndigheter för att nå det bästa resultatet på gräsrotsnivå, säger riksdagsledamot Mikko Ollikainen, medlem i kulturutskottet.

Åtgärdsprogrammets målsättning är att garantera att varje barn och ungdom kan få en trygg skolgång utan att vara rädda för våld, marginalisering eller mobbning. I programmet strävar man att ingripa i problem redan från tidig ålder genom småbarnspedagogiken. Personal i skolor och daghem kommer att få utökat stöd i arbetet, och fokus kommer bland annat att läggas på brottslighet bland ungdomsgäng.

– Brottslighet bland ungdomsgäng är ett oroväckande fenomen som blivit allt vanligare. Ungdomsarbete är ett otroligt betydelsefullt förebyggande arbete och en viktig del av åtgärdsprogrammet, säger Ollikainen.

I åtgärdsprogrammet beaktas även koronapandemins följder och den ökade skolfrånvaron bland barn och unga. Programmet kommer att sträva till att förebygga bortfall och marginalisering av unga i skolålder.